82 години от полагането основите на държавната политика за защита на населението

ДО

СЛУЖИТЕЛИТЕ

НА ГДПБЗН - МВР

 Уважаеми колеги,

Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението, материалните и културните ценности в страната при възникването на извънредни ситуации. На днешния ден през 1936 г. цар Борис II утвърждава Наредба — закон за противовъздушната и химическа защита на Царство България, с който са регламентирани основните моменти при извършването на тази изключително специфична дейност.

От тогава до наши дни организацията за защита на населението преминава през много и различни етапи, специализирани структури, с различна подчиненост и наименования. Днес Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР успя да запази и докаже нееднократно своята отговорност и професионализъм и е достоен участник в механизма за гражданска защита на ЕС, което ни дава нови възможности, но и ни поставя и редица отговорности.

Нашето съвремие повиши изискванията за осигуряване на защитата на населението и инфраструктурата при възникването на извънредни ситуации. Променената среда изправя всички участници в Единната спасителна система пред нови и изключително сериозни предизвикателства. Днес, при възникването на мащабни бедствия, вече не е по силите само на една държавна организация да осигури надеждна защита за хората, за инфраструктурата, материалните и културните ценности. Неслучайно разглеждаме защитата на населението като професионална система от различни структури, които изпълняват специфични дейности и имат строго регламентирани отговорности.

Скъпи колеги,

Посрещайки тези трудности, рискове и предизвикателства Вие доказахте несломим дух, воля и себеотдаване. Вашият професионализъм получава заслужено признание както в България, така и в чужбина.

Желая на всички Вас и Вашите семейства много здраве, лично щастие и благополучие!

 

                                                                                   ДИРЕКТОР: главен комисар Николай Николов                                                                                                                            

София

18.07.2018г.

 

  • Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...