ОПАСНОСТИ ПРИ УПОТРЕБА НА ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

ПОЖАРНАТА НАПОМНЯ: 

Пиротехническите изделия съдържат взривни вещества или взривна смес от вещества, предназначени чрез самоподдържащи се химични реакции, да произведат топлина, светлина, звук, газ или дим или комбинация от тях.

Абсолютно е забранена употребата на пиротехнически изделия в закрити помещения, с изключение на фойерверки от категория 1 (Бенгалски огън, бездимни фонтани (за торта), гърмящи топчета (капси), конфети).

Употребата се допуска само след получено разрешение от директора на ГДНП –МВР за територията на страната или от началника на РУ на МВР по мястото им на употреба, единствено за лица, които притежават необходимата квалификация и правоспособност за употреба на пиротехнически изделия за политически, спортни, религиозни, културни мероприятия и заснемане на филмови продукции.

Контролът върху дейностите с пиротехнически изделия се осъществява от полицейските органи на МВР. Повече информация можете да получите, като се обърнете към най – близкото районно управление на МВР.

Други предупреждения и информация за употребата на пиротехнически средства, можете да прочетете в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, а по – долу вижте някои от тях!

ФОЙЕРВЕРКИ

Категория

Предназначение

Степен на опасност

Категория 1

Бенгалски огън, бездимни фонтани (за торта), гърмящи топчета (капси), конфети

за употреба на закрито - в ограничени пространства

(и в жилищни сгради)

много ниска степен на опасност и пренебрежимо ниско ниво на шум

Категория 2

 

за употреба на открито в обособени пространства

ниска степен на опасност и ниски нива на шум

Категория 3

 

за употреба в обширни открити пространства

средно голяма степен на опасност и нивото на шум не вреди на човешкото здраве

Категория 4

известни като "фойерверки за професионална употреба"

за употреба само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи

висока степен на опасност и нивото на шум не вреди на човешкото здраве

СЦЕНИЧНИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

Категория

Предназначение

Степен на опасност

Категория Т1

за сценична употреба

ниска степен на опасност

Категория Т2

за сценична употреба, предназначени за използване само от лица с придобита правоспособност за безопасност на труда при взривни работи

 

ДРУГИ ПИРОТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ
(различни от фойерверки и сценични пиротехнически изделия)

Категория

Предназначение

Степен на опасност

Категория Р1

 

ниска степен на опасност

Категория Р2

само от лица с придобита правоспособност забезопасност на труда при взривни работи

 

 

И още:

Когато купувате пиротехнически изделя, уверете се че същите са с гарантирано качество на производство.
Още в магазина се запознайте с предназначението и степента на опасност на изделията, както и с инструкцията на производителя за безопасна употреба.
Обърнете внимание на указанията, които Ви се дават от продавачите.
Никога не купувайте и не употребявайте  пиротехнически изделя, ако информацията за тях не е пълна или е неясна.
Преди да употребявате пиротехнически изделя, се запознайте добре с тяхното предназначение, степен на опасност, други указания за безопасност.
На всички етикети на пиротехнически изделия трябва да пише име и адрес на производителя или име на производителя и име и адрес на вносителя (когато изделията се внасят на територията на Европейския съюз от трета държава). Също наименование, тип и категория на изделието, инструкции за употреба, нетно еквивалентно количество на активно взривно вещество, обозначение за ограничения в употребата на пиротехническите изделия.

Никога не допускайте децата да играят с пиратки, римски свещи, ракети и др. пиротехнически изделия ... дори за изделия с много ниска степен на опасност, възрастовото ограничение е 12 години.

 • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

  Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
 • 14 години Ангели от Лим

  Днес се навършват 14 години от трагичния инцидент на река Лим в Сърбия. На 4 април 2004 г. група от 34 ученици и 16 възрастни се прибират от екскурзия в Дубровник. Повечето от пътниците в автобуса са...
 • Седмица на пожарната безопасност

  В периода от 11 до 15 септември 2017 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност” и честването на професионалния празник на служителите от ГДПБЗН – МВР...
 • СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ 2017

  Да опазим зеленото богатство на България за нас и за нашите деца - това е нашият и техният дом! От всички нас зависи да променим статистиката!  Нека започнем от днес!   КЛИКНЕТЕ...
 • Нови предпазни средства за пожарникарите от Варна

  100 чифта пожарникарски ръкавици получи екипът на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна. Дарението бе връчено от кмета Иван Портних на директора на РД ПБЗН комисар...