Пожарникарите на Велико Търново проведоха обучение на пенсионери в центъра за превенция в село Балван

Обучение на пенсионери в центъра за превенция - село Балван, Великотърновско. Част от националната кампания "за безопасен дом през отоплителния сезон" провеждана от ГДПБЗН-МВР. Обученията са насочени към възрастните хора, самотно живущи, в отдалечени населени места, трудно подвижни и такива с недобро здравословно състояние в малките населени места. Целта на занятията е провеждане на превантивни мероприятия за намаляване риска от възникване на пожари, загинали и пострадали граждани от най-уязвимите групи.

Повече може да разберете от видеото тук.