СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ 2016

Да опазим зеленото богатство на България за нас и за нашите деца - това е нашият и техният дом!

От всички нас зависи да променим статистиката! 

Нека започнем от днес!

 

КЛИКНЕТЕ ВЪРХУ КАРТИНКИТЕ И ЩЕ ПОЛУЧИТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ!


   

                ПРАВИЛА

 

                                                      

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА ГДПБЗН - МВР                              ИНФОРМАЦИОНЕН КЛИП ИАГ - МЗХ

 

 НАРЕДБА № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари

 

Областните управители на области в цялата страна са издали заповеди за определяне на пожароопасния сезон в горските територии.