• 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Земетресение

ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО е природно бедствие, което не може да бъде предсказано.  Неговата продължителност не е голяма, но последствията са тежки. На територията на нашата страна най-опасните сеизмични зони, с възможен максимален магнитуд 7.0, са Кресненската, Пловдивската, Софийската, Горнооряховската и Шабленската. За недопускането на човешки жертви и тежки материални загуби, държавните органи предприемат мерки, свързани с антисеизмичното строителство, спазване на строителните норми, създаване на готовност за адекватно реагиране и за ликвидиране на последиците. Не трябва обаче да забравяме, че правилното поведение на всеки от нас може да бъде животоспасяващо.

ДЕЙСТВИЯ
ПРИ СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД

 -Вкъщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, по една топла дреха за всеки, резерв от храна и вода. Вземете „Раница за бедствия”.

-Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.

-Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.

-Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.

-Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.

-Подгответе план за поведението на членовете на семейството.

-Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС

 -Не трябва да напускате сградата, в която се намирате. Направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди. 

 -Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата /в зависимост от типа на строителната кострукция/, близо до вътрешна/носеща/ стена, колона, под стабилна маса или легло. 

 -След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите. 

-Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи. 

-Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито, безопасно място и изчакайте.

-В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.

-Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.   


ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС

-Изключете електричеството, газта и водата.

-Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.

-Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.

-Осигурете предимство за майките с деца и за възрастните хора.

-След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.

-Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.

-Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.

-Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.

-Следете информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация и по местните радиостанции. Изпълнявайте указанията на органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, полицията и други компетентни органи. Спазвайте обществения ред.

 

ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО

-Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност.

-Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.

-Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.

-Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.

-По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.