• Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
При пожар

ПРИ ПОЖАР  

Използвайте пожарогасител за погасяването на малки пожари. Може да използвате и вода, ако пожарът не е от електрически или химически характер.

Ако пожарът е прекалено голям за изгасяване, напуснете сградата веднага. Не спирайте, може би няма да имате достатъчно време. Когато излезете навън и сте в безопасност, подайте сигнал на тел. 112.

Изчакайте на безопасно място пристигането на екипите на пожарната и ги информирайте относно вида, големината и местоположението на пожара.

Ако дрехите ви се запалят, не тичайте. Това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с длани и се търкаляйте, докато огънят изгасне.

Спри, легни и се търкаляй

  

 

 

 

 

 

 Ако е задимено, покрийте устата и носа си с кърпа или дреха и се движите ниско до земята, докато излезете от сградата. Повечето смъртни случаи по време на пожари се дължат именно на въздействието на дима.

Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза пушек под и около нея, не я отваряйте. Това означава, че пожарът е наблизо.

Ако сте заключени или блокирани в стая,  използвайте ленти, мокри кърпи или дрехи, за да запушите всякакви пукнатини и цепнатини около вратата. Обадете се на тел. 112 и обяснете точното си местоположение. Може дори да оставите някакъв знак вън на прозореца, за да обозначите точното място, където се намирате.

 Ако си блокиран в стая

 

 

 

 

 
ИМАЙТЕ ГОТОВ ПЛАН ЗА БЯГСТВО

 

Репетирайте плана за бягствоПланирайте маршрут за бягство и се погрижете всички да го знаят.

Не блокирайте изходите. Те винаги трябва да са чисти и проходими.

 

Най-добрият маршрут е нормалният път за влизане и излизане от дома ви.

Измислете резервен маршрут, в случай че първият е блокиран.

Отделете няколко минути, за да отрепетирате плана за бягство.

Дръжте ключовете от вратите на места, където всички могат да ги намерят.

 

Определете място за среща на всички членове на семейството на безопасно място извън дома.

Не блокирайте изходите