Свещите

СВЕЩИТЕ

Използвайте негорими и стабилни свещници, които трудно се преобръщат.

Не се разхождайте около запалени свещи – дрехите ви може лесно да се запалят.

Използвайте свещи само на места, където децата и домашните любимци не могат да ги достигнат.

Поставяйте ги на безопасно разстояние от запалими предмети, като например пердета и завеси.

Никога не поставяйте запалени свещи под полици или рафтове.

Винаги изгасвайте свещите, когато излизате от стаята или лягате да спите.

Не оставяйте запалени свещи без надзор