• Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Контакти с ГДПБЗН

 

Адрес: 

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

гр. София, ПК 1309, ул."Пиротска" №171А


facebook: Пожарна безопасност и защита на населението
интернет сайт: https://www.mvr.bg/gdpbzn/

e-mail: nspab@mvr.bg

Директор - тел.: (02) 98 21 227; факс:+359 2 822 01 53

Деловодство - тел. (02) 98 21 243

Оперативен дежурен - тел. (02) 98 21 252; факс:+359 2 988 50 76

 

Сектор “Публична осведоменост”

тел. (02) 98 21 178; 98 21 036; 98 21 263

 

Сектор “Държавен противопожарен контрол”

тел. (02) 98 21 108;  98 21 293; 98 21 249; 98 21 062;  98 21 125

 

Сектор “Контрол по спазване на Закона за защита при бедствия”

тел. (02) 98 21 271;  98 21 052; 98 21 009

 

Отдел "Международно сътрудничество, НАТО, Eвропейски съюз и хуманитарни операции"

fire.ic@abv.bg

Отдел "Държавен контрол"

dpk.160@mvr.bg

Отдел "Финанси"

fin.160@mvr.bg

Отдел "Национален оперативен център"

odc.160@mvr.bg

Отдел "Международни проекти"

zupp@mvr.bg


ПЪЛЕН СПИСЪК С КОНТАКТИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА И ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦИ НА ВСИЧКИ СТУКТУРНИ ЗВЕНА НА ГДПБЗН