• Случаите на неправилно боравене или монтаж...

  Поводът отново да припомним основните правила за безопасна работа е възникналия вчера пореден взрив от газова бутилка в апартамент в гр. София.   При инцидента пострадаха двама души - мъж на 74 г....
 • Оперативна обстановка

 • Вентилационни системи за отвеждане на дим и...

  Ново издание в помощ на органите за държавен противопожарен контрол, архитекти, проектанти и строители. Вентилационни системи за отвеждане на дим и топлина, Радослав Къртов, София 2014 г. В помощ на...
 • Опасности с пропан-бутан

  1 загинал и 7 пострадали при инциденти с газови уреди през последните 3 дни   18.02.2015 г.   Информация и съвети от експерти от Главна дирекция “Пожарна безопасност и...
 • Нови 42 метрови автомеханични пожарни стълби

  На 16.02.2015 г.,  министърът на вътрешните работи господин Веселин Вучков връчи на ГДПБЗН ключовете на 5 нови 42 м. автомеханични пожарни стълби, закупени с европейско финансиране. Техниката е...
Контакти с ГДПБЗН

 

Адрес: 

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

гр. София, ПК1309, ул."Пиротска" №171А

 

e-mail: nspab-in@mvr.bg

тел.:     +359 2 98 21 227 (Директор);

+359 2 98  21 243 (Деловодство);

+359 2 98 21 252 (Оперативен дежурен);

факс:   +359 2 822 01 53 (Директор);

+359 2 988 50 76 (Оперативен дежурен);

 

Сектор “Превантивна дейност” 

e-mail: pd.160@mvr.bg

тел.  (вътр.) 21 263;  21 178;  21 036;

тел. ( в София) 98 21 263;  98 21 178; 98 21 036

 

Отдел Международно сътрудничество, НАТО, Eвропейски съюз и хуманитарни операции

fire.ic@abv.bg

Отдел Държавен контрол

dpk.160@mvr.bg

Отдел Финанси

fin.160@mvr.bg

Отдел Национален оперативен център

odc.160@mvr.bg

Отдел Международни проекти

zupp@mvr.bg