• Международна специализирана изложба SECURITY 2015

  Под патронажа на Министъра на вътрешните работи В деня на откриването на 25.03. 2015г. от 14,00 ч., Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” –...
 • СПРИ ГОРСКИТЕ ПОЖАРИ 2015

  Предстои настъпването на пожароопасния за горските територии сезон! Да опазим зеленото богатство на България за нас и за нашите деца - това е нашият и техният дом! От всички нас зависи да...
 • В защитените територии периода от 1 април до 31...

  19 Март 2015 | 13:00 Министерство на околната среда и водите съобщава , че периода от  1 април – 31 октомври е обявен за пожароопасен сезон в защитените територии  ...
 • Обявени са конкурси за назначаване на държавна...

  Обявени са конкурси за 17 регионални дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" за вакантни младши изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална...
 • ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

  Припомняме Ви правилата за ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие...
Контакти с ГДПБЗН

 

Адрес: 

Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

гр. София, ПК 1309, ул."Пиротска" №171А

 

e-mail: nspab-in@mvr.bg

Директор - тел.: (02) 98 21 227; факс:+359 2 822 01 53

Деловодство - тел. (02) 98 21 243

Оперативен дежурен - тел. (02) 98 21 252; факс:+359 2 988 50 76

 

Сектор “Превантивна дейност” - Дирекция "Критична инфраструктура, превенция и контрол"

e-mail: pd.160@mvr.bg

тел. (02) 98 21 036;  98 21 178; 98 21 263

 

Сектор “Обекти в експлоатация” - Отдел "Държавен контрол"

тел. (02) 98 21 108;  98 21 293; 98 21 249

 

Сектор “Нормативна дейност и ново строителство” - Отдел "Държавен контрол"

тел. (02) 98 21 062;  98 21 125

 

Сектор “Превантивен контрол” - Отдел "Държавен контрол"

тел. (02) 98 21 271;  98 21 052; 98 21 009

 

Отдел Международно сътрудничество, НАТО, Eвропейски съюз и хуманитарни операции

fire.ic@abv.bg

Отдел Държавен контрол

dpk.160@mvr.bg

Отдел Финанси

fin.160@mvr.bg

Отдел Национален оперативен център

odc.160@mvr.bg

Отдел Международни проекти

zupp@mvr.bg