• Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Национална кампания на тема: „ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ – СПОДЕЛЕНА ОТГОВОРНОСТ И ГРИЖА”

НОВИНИ

ГДПБЗН – МВР, като официален партньор на ДАЗД обяви старта 23 април 2014г.на Националната кампания на тема: „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”.

Организатори на кампанията са Държавната агенция за закрила на детето в партньорство с други държавни институции и граждански организации, както и с активното съдействие на кметовете на общините.

Мотото на кампанията „ДА ПРЕДПАЗИМ ЖИВОТ! ДА ПРОМЕНИМ МИСЛЕНЕТО!” напълно кореспондира с мисията на превантивните дейности, осъществявани от органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.

Целите на кампанията са:
Да повлияе на национално ниво за повишаване на обществената ангажираност по отношение на намаляване степента на наранявания на децата при пътни инциденти и битов травматизъм и превенция на рисковете.
Да помогне за предотвратяване на детските наранявания чрез повишаване на информираността, знанията и уменията за справяне с проблема.
Да подкрепи разработването и наблюдението на планове за действия на местно и национално ниво, ограничаващи нараняванията при децата.
Да ускори приемането, прилагането и изпълнението на програми за безопасността на децата, основани на доказани добри практики на европейско и национално равнище.

В рамките на кампанията и успоредно с предстоящия й старт обявяваме следните предвидени мероприятия:
1. Национален конкурс за детска рисунка и фотография/ фотоколаж на тема „ПОБЕДИ ОПАСНОСТТА!”.

Чрез този конкурс организаторите и партньорите са уверени, че:
- Ще бъде провокиран интереса за предотвратяване и намаляване на случаите на инциденти и битов травматизъм при децата, като самите деца идентифицират и осъзнаят възможните опасности и начините да ги избегнат;
- Ще се насочи вниманието на родителите и обществото към темата за детска безопасност;
- Ще бъде дадена възможност за изява на творческата индивидуалност на децата и за развитие на креативното им мислене.

Срок за изпращане на творбите: 23 април – 1 септември 2014 г.
Награждаване: 1 ноември 2014 г.
Регламент, формуляр за кандидатстване и приложение по темите, „Наръчник за детска безопасност”: www.sacp.government.bg

2. Национален конкурс за реализирани през 2014г. инициативи, програми и проекти по превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и за отстраняване на  опасностите в бита и жизнената среда на децата на тема: „В ПОДКРЕПА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ”.

И в този конкурс целта акцентира върху инцидентите и битовия травматизъм при децата, насочвайки общественото внимание към темата за детската безопасност и насърчавайки реализирането на инициативи, програми и проекти за превенция на рисковете, развивайки социални и емоционални умения и мислене, както при децата, така и при всички възрастни около тях.

Срок на подаване на заявления : 23 април – 3 ноември 2014 г.
Награждаване: 20 ноември 2014 г.
Регламент и заявления по образец: www.sacp.government.bg

3. Провеждане на работни срещи на тема: „В ПОДКРЕПА НА ДЕТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ” с цел популяризиране на кампанията и насърчаване на инициативи и програми за превенция.  На форумите ще участват представители на областни и общински организации, регионални инспекторати по образование, териториални структури на МВР, МЗ, ДАЗД, граждански организации, медии и др.

4. Извеждане на приоритетни области и изготвяне на годишен план с конкретни мерки и дейности, които ще бъдат предприети от страна на отговорните институции, както и включване на темата „Осигуряване правото на живот и развитие на детето в сигурна и безопасна среда”, като нова стратегическа цел в Националната програма за закрила на детето.

Още за работата с деца в областта на пожарната безопасност и защитата на населението можете да видите на Информационния сайт на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР. Тук можете да изтеглите и специално разработен Наръчник по пожарна безопасност за деца