• Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Национален конкурс "Пожарникар на годината" 2011 г.

На тържествена церемония днес (28.02.2012 г.) от 11.00 часа в Централния военен клуб, гр. София, награди получиха пожарникари и спасители - победители в ежегодния Национален конкурс „Пожарникар на годината” 2011-а.

 

Тържествената церемония бе почетена от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи г-н Цветан Цветанов, заместник-министър на вътрешните работи Веселин Вучков, главния секретар на МВР главен комисар Калин Георгиев, кметът на София - г- жа Йорданка Фандъкова, представители на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание, началника на отбраната генерал Симеон Симеонов, фондация „Доверие и закрила” с председател г-н Христо Друмев, ръководството на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР и много други гости от основните и териториални структури на МВР, представители на ведомства, организации и др. Церемонията започна с едноминутно мълчание в памет на загиналите при наводненията в Южна България. Вътрешният министър благодари за денонощния труд и оперативните действия, организирани от ръководството на ГДПБЗН за спасяване на бедстващите хора в харманлийското с. Бисер в Свиленград и Харманли.

 

Титлата „Пожарникар на 2011 г.” в раздела с оспорвана конкуренция печели комисар Първан Стоилов Секиранов – началник на Шеста Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” при Столично Управление ПБЗН. Към неговата награда и едноименния приз, бе добавена и награда от министъра на вътрешните работи – “Почетен знак І-ва степен на МВР” Службата обслужва три столични общини – Овча купел, Красно село и Витоша. На територията им има 44 учебни, 41 детски и 16 здравни заведения, 141 високи обществени и жилищни сгради, Територията включва Национален парк Витоша и се характеризира с  интензивно извършващо се строителство в над 135 строежа. Само за 2011г., служителите на 06-та РСПБЗН под ръководството на комисар Секиранов са извършили над 1300 контролни и комплексни проверки. С прякото участие на комисар Секиранов и в съвместна дейност с кметовете на общини през изминалата година са реализирани редица подобрения в противопожарното състояние на детските градини и учебните заведения. През 2011г. е осъществена оперативна намеса в над 497 произшествия, като в 51 от тях комисар Секиранов е бил ръководител на оперативните действия. Активно се развиват професионалните умения на служителите от оперативното направление, както в тренировъчния процес, така и в пожароприложния спорт. По същия начин се работи и с подрастващите под формата на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”.

 

- Победител в раздела за служители от категории “Е” и “Д” в направление “Превенция” е главен пожарникар Юлия Благоева Таипова – от РСПБЗН - Смолян.

Всеотдайно, с устрем и висок професионализъм тя работи по направление превантивна дейност и обучение на населението. Смело може да се каже, че работата и с подрастващите е гаранция за бъдещата обществена и лична отговорност на гражданите на Смолян. През 2011г. активно работи по младежки проекти. Комуникацията с хората и местните медии е част от ежедневието и задачата да градим една по-безопасна среда около нас.

- Подгласник в същия раздел е главен пожарникар Любен Красимиров Казаков – от РСПБЗН Никопол.

Работи активно за повишаване пожарната култура на подрастващите и населението. Участва с различни материали при реализацията на информационно - разяснителни и други кампании с превантивна насоченост. Отлично работи с общински детски комплекс – гр. Никопол, като не разчита само на традиционните служебни задачи, отделя и от свободното си време за да помага на колегите и партньорите в областта на превантивната дейност и за издигане престижа на професията.

 

- Победител в раздела за служители от категории “Б” „В” и “Г” в направление “Превенция” е старши инспектор Йордан Ангелов Недев – РСПБЗН - Велико Търново.

Инспектор Недев обслужва специализиран участък с големи промишлени предприятия, обществени комплекси, социални и здравни заведения. Активно работи с МПО „Млад огнеборец”, като в същото време е лидер на отборите по пожароприложен спорт на районната служба и областното управление. През 2011 година успешно приключва няколкогодишен личен проект – интернет страницата на ОУПБЗН и РСПБЗН Велико Търново.

- Подгласник в раздела е инспектор Албена Асенова Николаева – „Защита на населението” при ОУПБЗН - Ловеч.

Албена Николаева приоритетно работи по подготовката и обучението на населението, подрастващите и изпълнителната и местна власт. Провела е над 50 обучителни занятия с над 900 души за действия при извънредни ситуации с деца, класни ръководители и директори на училища и детски градини, представители на ръководството на обекти по изпълнение на задачи свързани с планирането и провеждането на мероприятията за защитата при радиационна и други крупни аварии в област Ловеч. Подготвила е по темите множество специализирани обучителни материали, презентации и програми.

 

- Победител в раздела за служители от категории “Е” и “Д” в направление „Контролна дейност” е  главен пожарникар Венцислав Йорданов Данаилов –от РСПБЗН- Плевен.

Данаилов обслужва югозападната част на гр. Плевен и още 12 населени места в общината. Работил е и в двете направления на дейност като по време на службата си е участвал в ликвидирането на 815 пожара и 48 аварийно-спасителни операции. През изминалата година е взел участие в 11 комплексни, 358 контролни и 257 тематични проверки. Всички предписани от него мероприятия са изпълнени, с което е гарантирана пожарната безопасност на гражданите.

- Подгласник в същия раздел е главен пожарникар Недко Илиев Недев - от РСПБЗН- Каварна.

Освен високия професионализъм и старанието в изпълнението на всички поставени задачи количествените и качествени показатели в работата, главен пожарникар Недев е получил най-високите оценки – гласувано доверие от началниците му за изпълнението на отговорни задачи и висок обществен отзвук.

 

- Победител в раздела за служители от категории “Б” „В” и “Г” в направление „Контролна дейност” е инспектор Петър Стефанов Петров – РСПБЗН – Троян.

Инспектор Петров е получил отлична оценка за работата си в контролната дейност. Натрупал е значителен професионален опит, като постоянно работи за усъвършенстване на професионалните си знания и умения. През изминалата година е взел активна дейност при ликвидирането на три големи и сложни горски пожара като ръководител на екипи от държавното лесничейство, планински спасители, служители на министерство на отбраната и доброволци. Представил се е много добре с действията си в работата на общинския кризисен щаб в Троян в координацията на оперативните структури извършващи действия по ликвидиране последиците и осигуряване на неотложно помощ на населението във връзка с обилния снеговалеж.

- Подгласник в раздела е инспектор Анатоли Валентинов Ангелов - ГДПБЗН - МВР.

Инспектор Ангелов е отличен в церемонията за проявена инициативност и професионализъм в работата си, в резултат на което е налице фактическо подобряване на пожарната безопасност на обекти с обществена значимост. Съществен принос има, както в разработването и актуализирането на нормативната база, така и при осъществявания контрол на териториалните звена и взаимодействието с други ведомства и организации.

 

- Победител в раздела за служители от категории “Е” и “Д” в направление направление „Пожарогасителна и спасителна дейност” е главен пожарникар Иван Димитров Рупчин – началник на дежурна смяна в РСПБЗН – Банско.

През изминалата година Иван Рупчин е участвал активно като ръководител на екип в погасяването на големите горски пожари край с. Гостун и около връх „Каймак-чал”. Проявява смелост и съобразителност и при пожар в жилищна сграда в гр. Банско при силно задимяване на евакуационните пътища на сградата монтира втора маска на дихателния си апарат и евакуира живущите в сградата, сред които едногодишно дете.

- Подгласник в същия раздел е старши пожарникар Иво Методиев Кръстанов от РСПБЗН - Костинброд.

При получен сигнал за паднала възрастна жена в кладенец в. С. Бучин проход, ст. пожарникар Кръстанов слиза на 8 метрова дълбочина в кладенеца, оказва първа помощ на пострадалата жена, след което с помощта на въжета я изважда и предприема спешни действия за транспортиране на пострадалата до центъра за спешна помощ с което осигурява максимална възможност за спасяване на живота и.

- Победител в раздела за служители от категории “Б” „В” и “Г” в направление „Пожарогасителна и спасителна дейност” е инспектор Николай Милчев Стефанов –началник на група „Спасителна дейност” при ОУПБЗН – Перник.

Инспектор Стефанов е отличен състезател по спортна стрелба в отбора на ГДПБЗН, парапланерист, алпинист и водолаз.

На 22.07.2011г. е получен сигнал за двама граждани изпаднали в критично състояние следствие обгазяване с въглероден монооксид на дъното на кладенец. Отворът в който те са слезли е тесен и не позволява достъп с дихателен апарат. Използвайки уменията си на алпинист, Стефанов се спуска на дълбочина около 9 метра и успява да извади двамата пострадали. След намеса на екип за спешна помощ е спасен един живот.

- Подгласник в раздела е старши инспектор Валентин Христов Цанев - началник на група „Спасителна дейност” при ОУПБЗН – Стара Загора.

Работата на старши инспектор Цанев се характеризира с прякото му участие в по-значимите спасителни действия на дежурните екипи от групата. През изминалата година пряко е участвал в над 20 спасителни операции. Особена заслуга има при ликвидирането на последиците от усложнената зимна обстановка през месец октомври в района на селата Радуница, Борущица и Селце. Старши инспектор Цанев ръководи спасителните екипи в ситуация с бедстващи 120 пътници в два ж.п. състава гара Радунци и силно затруднен достъп до тях. Успешно са евакуирани всички пътници до гара Дъбово и са доставени хранителни продукти и медикаменти от първа необходимост до гара Радунци и на населението на село Селце.

 

С отличие - „За гражданска доблест и заслуги” е награден екипът на ІV-та дежурна смяна на РСПБЗН - Котел, за спасяването на бедстващо семейство с две малки деца попаднало с автомобила си в тежки зимни условия.

 

С отличие и едноименен приз на националния конкурс е награден, кметът на град Дебелец – Димитър Георгиев Димитров за отлично създадената организация при евакуацията на града това лято след обгазяването му следствие пътен инцидент с камион превозващ опасен товар.

 

С отличие и едноименен приз на националния конкурс са наградени от форум OFF ROAD България - представителите на мобилната спасителна група – доброволци, осъществили редица помощни спасителни операции по време на критичната ситуация с обилен снеговалеж в района на община Етрополе. За последните 7 години от основаването на форума членове му са участвали в над 50 подобни акции, като последните от тях са през този месец в помощ на бедстващото население в Хасковска област.

 

С отличие и едноименен приз на националния конкурс е награден, Илиян Борисов Страшимиров – ръководител на доброволното формирование в гр. Брегово, обл. Видин за професионалните действия при овладяването на мащабни пожари в сухи треви и горски фонд, навлезли в границите на гр. Брегово, при което доброволците под ръководството на г-н Страшимиров заедно с екипа на УПБЗН не допускат да пострадат граждани и имущество.

 

С отличие и едноименен приз на националния конкурс е награден, г-н Стефан Стойчев от Стара Загора – „Мъж на годината 2011” за проявена смелост при спасяването на бедстващи граждани от горящ автобус в района на Чирпан с риск за собствената си безопасност.

 

С отличие и едноименен приз на националния конкурс е наградена, инспектор Лилия Костадинова, служител на пресцентъра на МВР и дългогодишен говорител на Гражданска защита за цялостен принос към издигане авторитета на професиите спасител и пожарникар.