• Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Национален конкурс "Пожарникар на годината" 2012 г.

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ПОЖАРНИКАР НА ГОДИНАТА" 2012

 

КАТЕГОРИЯ А

 

СЛУЖИТЕЛИ

на ГДПБЗН - МВР

 

КАТЕГОРИЯ Б

 

ОТЛИЧЕНИ 

 

  Раздел "А"

Пожарникар на годината

КОМПЛЕКСЕН ПОБЕДИТЕЛ

за държавни служители работещи в различни направления на дейност 

представители на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридически лица и граждани

и

членове на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях

 

Раздел “Б”

Пожарникари на годината

”Пожарогасителна и спасителна дейност”

осъществяващи пожарогасителна и спасителна дейност

Раздел “В”

Пожарникари на годината

“Контролна дейност”

осъществяващи държавен противопожарен контрол или превантивен контрол 

Раздел “Г”

 Пожарникари на годината

„Превенция”

осъществяващи превантивна дейност, обучение на населението или работещи с доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях 

Раздел „Пожарникар на годината 2012”

 за проявен героизъм при изпълнение на служебни задължения

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС "ПОЖАРНИКАР НА ГОДИНАТА" 2012

КАТЕГОРИЯ А

 

СЛУЖИТЕЛИ

на ГДПБЗН - МВР

КАТЕГОРИЯ Б

 

ОТЛИЧЕНИ 

 

  Раздел "А"

Пожарникар на годината

КОМПЛЕКСЕН ПОБЕДИТЕЛ

Главен инспектор 

Севдалин Славчев Кехайов

Началник на РСПБЗН – Златоград към ОУПБЗН – Смолян 

Представители на органите на държавната власт, местното самоуправление, юридически лица и граждани

и

членове на доброволни формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и за отстраняване на последиците от тях:

 

1. Станислав Валентинов Георгиев от град Видин, спасил при пожар в къща на 31.12.2012 г. преди пристигане на силите и средствата за ПБЗН с риск за собствения си живот двама възрастни граждани.

 

2. Благой Тошев - Ръководител на доброволно формирование в столицата.

 

3. Анка Атанасова Желязкова – директор на СОУ „Никола Вапцаров” в град Айтос, област Бургас.

 

4. Недялко Тенев Недялков – областен управител на област Стара Загора – ръководител на Единната спасителна система, под чието ръководство е разработена и доказала своята ефективност „Програма за подготовка на област Стара Загора за провеждане на пожарогасителни и спасителни дейности през 2012 година”. 

 

5. Инж. Стефан Николов Стайков - областен управител на област Смолян.

 

6. Николай Петров Гюров – кмет на с. Бистрица, район Панчарево на Столична община.

 

Раздел “Б”

Пожарникари на годината

”Пожарогасителна и спасителна дейност”

с висше образование:

-    Инспектор Николай Ганчев Николаев – ВНД началник на група „Оперативен център” към ОУПБЗН – Бургас;

-    Старши инспектор Данко Стоев Данков – началник на група „Пожарогасителна и спасителна дейност” в РСПБЗН – Стара Загора.

със средно образование:

-    Главен пожарникар Стоил Христов Стоилов – старши пожарникар в „ Пожарогасителна и спасителна дейност” в РСПБЗН – Харманли при ОУПБЗН – Хасково;

-   Старши спасител Генков Илиев Аргиров – спасител в група „Спасителна дейност” при ОУПБЗН – Пловдив.

Раздел “В”

Пожарникари на годината

“Контролна дейност”

с висше образование:

-    Инспектор ІІ ст. Петя Кирилова Кюпова – Господинова – инструктор V ст. в група „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” в Първа РСПБЗН – Варна към ОУПБЗН – Варна;

-    Инспектор І ст. инж. Борис Георгиев Настев – инструктор ІV ст. в сектор „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” при 04 РСПБЗН към СУПБЗН.

със средно образование:

-    Главен пожарникар Станчо Костадинов Станчев – младши инструктор І ст. в направление ДПК и ПД в РСПБЗН – Карнобат;

-    Главен пожарникар Ангел Димитров Колев – старши пожарникар по ДПК в група ДПКППД на РСПБЗН – Кърджали

Раздел “Г”

 Пожарникари на годината

„Превенция”

с висше образование:

-    Инспектор ІІ ст. Надя Дечкова Коцева – инспектор по защита на населението и инженерна защита в сектор „ППД и К” при ОУПБЗН – Плевен;

-    ИнспекторГеорги Стоянов Михов – инспектор по защита на населението и инженерна защита от група ППД при сектор „ППД и К” на ОУПБЗН – Добрич.

със средно образование:

-    Главен пожарникар Марко Георгиев Петкански – старши пожарникар ППДК при РСПБЗН – Панагюрище при ОУПБЗН – Пазарджик;

-   Пожарникар Диян Драганов Христов – пожарникар в „Държавен противопожарен контрол, планиране и превантивна дейност” на РСПБЗН – Балчик при ОУПБЗН – Добрич.

Раздел „Пожарникар на годината 2012” за проявен героизъм при изпълнение на служебни задължения

-   Главен пожарникар Янко Димитров Янакиев – командир на екип в група ПГСД на РСПБЗН – Сливен.