Любопитни факти

На работното място

През 1818 година британският капитан Джордж Уйлиям Манби е създал първият пожарогасител. Той се е състоял от меден съд под налягане, който е съдържал гасителен агент.

 • XV Национални ученически състезания „Защита при...

  На 12-ти и 13-ти юни се проведоха XV Национални ученически състезания „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. В спортния празник, организиран от ГД „Пожарна безопасност и...
 • Днес награждават най-добрите столични художници...

        На 18 май, от 10:00 часа, Националният Дворец на децата ще отвори врати за церемонията по награждаване на отличените творби в областния етап на конкурса за детска рисунка „С очите...
 • Първо място за домакините от Свиленград на...

  На 11-ти и 12-ти май в гр. Свиленград на стадион „Колодрума” се проведе турнир по пожароприложен спорт на МПО „Млад огнеборец” за купа „Свиленград” – 2016. В...
 • ГДПБЗН засилва мерките за недопускане...

  На територията на страната превантивно са проверени 1484 обекта - манастири, църкви, параклиси. При проверките е обърнато особено внимание на организацията за пожарна безопасност, осигуряване на условия за...
 • Безопасност по време на Великденските празници

  Предстои честването на един от най-светлите християнски празници - Великден. Това събитие е свързано със събирането на голям брой хора на обществени места, паленето на свещи в църковните храмове и дома, с...
На работното място

Правила относно пожарната безопасност на работното място

Всички вътрешни врати са изправни и не са блокирани. Самозатварящите се устройства са изправни. Пожарозащитните врати се държат затворени. Вратите на изходите са в добро състояние и не са блокирани. Всички вътрешни коридори, намиращи се по евакуационния път, са чисти.

Пожарогасителите и вътрешните противопожарни кранове са достатъчно на брой и разпределени във всички работни зони, като са поставени на видно и леснодостъпно място. Персоналът е запознат с местоположението и начина на употребата им. Типът и видът им отговарят на съответния пожарен риск. Обслужвани са редовно (заредени) и са в изправност.

В района на обекта има достатъчно на брой противопожарни хидранти. Те са изправни, ясно обозначени, леснодостъпни и не се блокират от автомобили.

Наличните противопожарни, известителни и гасителни инсталации са изправни и обслужвани редовно.

Запалителните течности се складират в отделени складови помещения, изградени от негорими материали, които не се използват за други цели. Пренасят се в обезопасени контейнери и се използват на безопасно разстояние от всякакви източници на запалване. На работното място се съхранява такова количество, каквото ще е необходимо за дневното производство.

Работното място е чисто, отпадъчните продукти редовно се отстраняват. Зоната около сградата се поддържа чиста от суха трева, храсти, хартии, картони и др.

Използват се стационарни, здраво закрепени отоплителни уреди, които се разполагат на безопасно разстояние от запалими материали. При употребата на преносими отоплителни уреди те са укрепени срещу преобръщане.

Всички налични електроуреди са защитени и се поддържат чисти от отпадъци. Електрическата инсталация се проверява и тества периодически, като повредите са докладват и поправят навременно. Използването на електрически удължители и разклонители е сведено до минимум, като са взети мерки срещу претоварването им. Използват се само стандартни електрически предпазители. Има установен ред в края на работния ден да се изключва електрическото захранване.

Тютюнопушенето е забраненo.

Всички машини и оборудване редовно се проверяват и поправят. Оборудването се поддържа чисто от отпадъчни материали и е разположено, така че да се предотврати натрупване и задръстване с изходни материали и готова продукция.

Складовите помещения са отделени от производствените. Готовата продукция е подредена, така че винаги да има свободен достъп до всяка част на склада.

Всички входове са осигурени срещу нарушители. След приключване на работния ден всички врати и прозорци се проверяват дали са затворени. Площта около сградата редовно се окосява и почиства от отпадъци и суха растителност. При извършването на ремонти се взимат всички предпазни мерки относно използването на електрожени, режещи инструменти и др. Работната зона, в които се е извършила заваръчна дейност се проверява периодично след приключването й.

Персоналът е запознат с последователността на действията в случай на пожар. Всички работници са подготвени и знаят правилата за действие с пожарогасители и вътрешните противопожарни кранове. Има процедура за извикване на противопожарните екипи. Има човек от персонала, който отговаря за пожарната безопасност. Два пъти годишно се проиграва плана за евакуация от сградата.