Автор Никола Петров - ученик 7 клас, гр. Търговище