• Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ПОЖАРИ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Целта на обучението и състезанията „Защита от пожари, бедствия и извънредни ситуации“ е повишаване културата на подрастващите в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, чрез придобиване на специфични знания  и развиване на практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия. С организирането и провеждането на състезанията, освен повишената култура в областта на пожарната безопасност и защитата на населението, се проверява нивото на знанията в областта, които са придобити през основния курс на обучение в системата на предучилищно и училищно образование, както и се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите. Също така, дейността стимулира учениците към по-задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на първа долекарска помощ и работа в екип. Не на последно място, чрез ангажирането на подрастващите се постига възпитателен ефект на съпричастност към дейността на младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец“, ученическите екипи на Български червен кръст (БЧК) и други доброволчески организации, както и на желание за включване в бъдеще в редиците на доброволните формирования и професионалните среди на пожарникарите и спасителите.

Целевата група на провежданото обучение, завършващо с участие в националното ученическо състезание, са учениците от основния курс на обучение в системата на предучилищното и училищното образование на територията на цялата страна. Обучението за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации се извършва съвместно от служителите на ГДПБЗН – МВР, със съдействието на директорите и педагозите от училищата и Регионалните управления на образованието към Министерство на образованието и науката (РУО – МОН).

Провеждането на състезанието във всичките му етапи (районни, областни и национален) се извършва по утвърдените от директорите на ГДПБЗН – МВР и на Национален дворец на децата (НДД) – МОН правила рег. № 9649/09.05.2013 г.