Любопитни факти

1-во световно първенство по ППС за младежи

БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ЗА ПОЖАРОПРИЛОЖЕН СПОРТ Адрес 1309, гр. София, ул. “Пиротска” № 171 А тел.: +359 2 960 10 265 факс: +359 2 868 81 15 Създадена през 1991 год. Председател: Трифон Гидиков Зам.председател: Николай Николов /Директор на ГДПБЗН-МВР/

1-во световно първенство по ППС за младежи

Първите състезания по пожароприложен спорт в Р България са проведени през 1929 год. в гр. София между пожарникарите от град София.

1-во световно първенство по ППС за младежи

Н А Р Е Д Б А

за

провеждане на Първото Световно първенство

по пожароприложен спорт за младежи

“П Л О В Д И В  -  2012”

 

  1. 1.     ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Първото Световно първенство по пожароприложен спорт (ППС) се провежда с цел:

-         бъдещото международно развитие на пожароприложния спорт и популяризирането му сред младежта;

-         подобряване на материално-техническата база за пожароприложен спорт;

-         укрепване на връзките и сътрудничеството с Пожарните служби от другите страни.

 

  1. 2.     ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЪРВЕНСТВОТО

Организацията на първенството се осъществява от Международната спортна федерация на пожарникарите и спасителите (МСФПС), Главна Дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) и Българската федерация за пожароприложен спорт (БФППС).

Непосредствената организация по провеждането на първенството, както и посрещането, настаняването и изпращането на участващите в първенството се осъществява от ГДПБЗН-МВР и БФППС.

Първенството ще се проведе в съответствие с Правилата за провеждане на състезания по ППС на МСФПС (с последна редакция от 2011 г.) и Регламента за провеждане на международни състезания по ППС (с последна редакция от 2011 г.).

 

  1. 3.     ДАТА И МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ

Първото Световно първенство ППС ще се проведе от 19 до 24 юни 2012 г. в гр. Пловдив (България) на лекоатлетически стадион “Пловдив”.

 

  1. 4.     УЧАСТНИЦИ В ПЪРВЕНСТВОТО

В първенството ще вземат участие младежките отбори на страните-членки на МСФПС.

Участие могат да вземат извън класирането и отбори, получили покана, които не са членове на МСФПС.

 

  1. 5.     ПРОГРАМА НА ПЪРВЕНСТВОТО

ПРОГРАМАТА НА ПЪРВЕНСТВОТО ВИЖТЕ ТУК !

  1. 6.     СЪСТАВ НА ОТБОРИТЕ И КЛАСИРАНЕ

Съставът на отборите е от 10 състезатели.

Класирането се извършва по следния начин:

-         В дисциплините “Изкачване с щурмова стълба” и “100 м пътека с препятствия” – индивидуално и отборно (от участващи 8 състезателя за отбор се вземат времената на най-добрите 6).

-         В дисциплината “Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия” – от участващи 2 щафети от отбор се взема времето на по-добрата щафета.

-         В дисциплината “Бойно разгръщане от мотопомпа” – всеки отбор има право на 2 (два) опита, като за класирането се зачита времето от по-добрия опит.

-         В дисциплината “Двубой” – сумират се най-добрите резултати на всеки състезател от индивидуалните дисциплини.

 

В дисциплините “Изкачване с щурмова стълба”, , “100 м пътека с препятствия” и “Бойно разгръщане от мотопомпа” състезателите и отборите имат право на 2 (два) опита, а в дисциплината “Пожарна щафета 4 х 100 м с препятствия” двете щафети от всеки отбор имат право на 1 (един) опит.

 

За определяне на победителите и призьорите в индивидуалните дисциплини се провеждат полуфинални и финални серии, като резултатите от тях не се зачитат за отборното класиране.

 

Полуфиналните серии се оформят според резултатите от предварителните серии по следната схема:

Първа полуфинална серия – 5, 1, 4 и 8 резултат.

Втора полуфинална серия – 6, 2, 3 и 7 резултат.

 

Състезанието в дисциплината “Бойна разгръщане от мотопомпа” се провежда с мотопомпа “ROZENBAUER VOX” и съединители тип “Щорц”.

 

 

  1. 7.     НАГРАЖДАВАНЕ

Отборите, състезателите и техните треньори, заели призови места се награждават с купи, медали, дипломи, грамоти и подаръци.

 

 

  1. 8.     УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ЗАПЛАЩАНЕ НА РАЗХОДИТЕ

Разходите по организацията и провеждането на първенството са за сметка на БФППС.

Разходите, свързани с командироване на спортните делегации, отборите и съдиите са за сметка на организациите, които ги командироват.

Условията за участие на отборите са следните:

-         платен членски внос;

-         вноска за участие в първенството, преведена на организатора до 20 април 2012 год.;

-         заявка, изпратена до организатора до 20 април 2012 год.

 

  1. 9.     ЗАЯВКИ

Предварителните заявки за участие в първенството трябва да се изпратят до 20 април 2012 год., а информация за пристигането, заминаването и състава на делегацията до 20 май 2012 год.

Окончателните заявки за участие в първенството се представят в ГСК в деня на провеждане на жребия – 20 юни 2012 год.