XL републикански преглед по ППС, 2012 г.На 14 и 15 юни 2012 г. в гр. Пловдив се проведе XL републикански преглед по пожаро-приложен спорт

 

Пожаро-приложният спорт е не само благородна надпревара, но и показател за степента на практическата подготовката на служителите от службите за пожарна безопасност и защита на населението, пред които ежедневно професионалния дълг и реалните житейски ситуации поставят все по-високи изисквания по отношение на физическата им дееспособност. Ежедневните произшествия поставят на изпитание мъжеството и чувството им за отговорност. Професията на пожарникарите е изпълнена с риск и множество критични ситуации, изисква специални умения при подготовката, поради което ролята на пожаро-приложния спорт е неоценима при обучението на огнеборците.

 

 

КРАЙНО КЛАСИРАНЕ