XXXIX-и републикански преглед по ППС – Пловдив 2011

На 9 и 10 юни 2011г. в гр. Пловдив, в присъствието на президента на КТИФ - г-н Валтер Егер, се проведоха XXXIX-ия републикански преглед по пожароприложен спорт и X-то републиканско състезание по пожароприложен спорт за Купата на БФППС.

 

Отборът на ОУПБЗН-Пловдив зае челното място в комплексното класиране на XXXIX-ия републикански преглед по пожароприложен спорт, а носител на купата на БФППС за 2011г. стана отбора на ОУПБЗН – София град.

 

 

Наградите на призьорите връчи министъра на физическото възпитание и спорта г-н Свилен Нейков.

 

 Протоколи от класирането на XXXIX-ия републикански преглед по пожароприложен спорт  

 

Протоколи от класирането на X-то републиканско състезание по пожароприложен спорт за Купата на БФППС - 2011г.