Любопитни факти

Кои сме ние

Княз Александър Батемберг утвърждава през 1880 г. с Указ 235 Закон за наказанията. Регламентирани са устройството на соби, огнища, комини; съхранението и ползването на леснозапалими вещества; паленето на огън в извъннаселените места; профилактични мерки за корабите и пристанищата.

Кои сме ние

1883 г. е приет Закон за пожарите по селата, махалите, колибите и по-малките градове, които се занимават със земеделие. Законът задължава собствениците да се грижат за пожаробезопасното използване на земите, работилниците, фабриките и сградите.

  • Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Кои сме ние

Сайтът „pojarna.com” има за цел да популяризира дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) - национална специализирана структура на МВР за осигуряване на безопасност, спасяване и защита при пожари и бедствия.
Човешкият живот е най-голямата ценност, ето защо е особено важно институциите и обществото да обединят усилията си за неговото опазване. Такова е и желанието на създателите на сайта – да направят съпричастни колкото се може повече хора към идеята да се съхрани ЖИВОТА и всичко, свързано с него – здраве, природа, имущество.

ГДПБЗН има за задача да планира, организира, провежда, координира и контролира действията на служителите от своите структурни звена в цялата страна. Пожарогасителната и спасителната дейност, неотложните аварийно-възстановителни работи, държавният противопожарен контрол, превантивната дейност се организират и осъществяват от Регионалните дирекции „ПБЗН” самостоятелно или съвместно със специализираните сили и средства на органите на изпълнителната власт, организациите, юридическите лица и гражданите.

В ресора на ГДПБЗН е и дейността, свързана с повишаване на противопожарната култура на подрастващите чрез участието им в младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”. В тези формирования учениците, които са на възраст от 10 до 16 години, получават теоретична и практическа подготовка по пожарна безопасност, провеждат тренировъчна и състезателна дейност. На всеки две години CTIF – Международната асоциация на пожарните и спасителните служби, организира международни младежки състезания, в които участват и наши млади огнеборци. Тези състезания са част от международната пожарникарска олимпиада с участието и на пожарникари професионалисти, и на пожарникари доброволци.