Любопитни факти

Кои сме ние

Княз Александър Батемберг утвърждава през 1880 г. с Указ 235 Закон за наказанията. Регламентирани са устройството на соби, огнища, комини; съхранението и ползването на леснозапалими вещества; паленето на огън в извъннаселените места; профилактични мерки за корабите и пристанищата.

Кои сме ние

1883 г. е приет Закон за пожарите по селата, махалите, колибите и по-малките градове, които се занимават със земеделие. Законът задължава собствениците да се грижат за пожаробезопасното използване на земите, работилниците, фабриките и сградите.

 • SECURITY EXPO 2017 бе открито от министъра на...

  Министърът на вътрешните работи Пламен Узунов откри поредното издание на международната изложба SECURITY 2017. „Безопасността на обществото, корпоративната и персоналната сигурност през последните...
 • Излезе брой 2 на електронното списани за...

  Излезе брой 2 на електронното списани за пожарна безопасност и защита на населелието "SOS 112". Новото издание може да разгледате тук .
 • Пожарникар на годината - 2016 официална...

  На 30 януари тази година от 11.00 часа в тържествената обстановка на зала "Концертна" в Централния военен клуб - София ще бъдат връчени за 22 пореден път годишните награди "Пожарникар на годината"....
 • През 2016 г. в ГДПБЗН бяха проведени три...

  През 2016 г. в ГДПБЗН бяха проведени три дарителски кампании. От проведената дарителска кампания по повод 1-ви юни и абитуриентските балове бяха предоставени еднократни парични помощи на 46 деца в общ...
 • Какво трябва да знаем при усложнена зимна...

  При усложнена зимна обстановка е добре да се спазват следните правила: Не бива да се придвижваме извън населените места сами и пеша. Ако необходимостта все пак налага да се придвижваме на открито и...
Кои сме ние

Сайтът „pojarna.com” има за цел да популяризира дейността на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) -  национална специализирана структура на МВР за осигуряване на безопасност, спасяване и защита при пожари  и бедствия. Човешкият живот е най-голямата ценност, ето защо е особено важно институциите и обществото да обединят усилията си за неговото опазване. Такова е и желанието на създателите на сайта – да направят съпричастни колкото се може повече хора към идеята да се съхрани ЖИВОТА и всичко, свързано с него – здраве, природа, имущество.

ГДПБЗН има за задача да планира, организира, провежда, координира и контролира действията на служителите от своите структурни звена в цялата страна. Пожарогасителната и спасителната дейност, неотложните аварийно-възстановителни работи, оперативната защита при наводнения, операциите по издирване и спасяване, химическата, биологическата и радиационната защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали и овладяването на екологични инциденти, се организират и осъществяват от областните управления “ПБЗН” самостоятелно или съвместно със специализираните сили и средства на органите на изпълнителната власт, организациите, юридическите лица и гражданите.

В ресора на ГДПБЗН е и дейността, свързана с повишаване на противопожарната култура на подрастващите чрез участието им в младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец”. В тези формирования учениците, които са на възраст от 10 до 16 години, получават теоретична и практическа подготовка по пожарна безопасност, провеждат тренировъчна и състезателна дейност. На всеки две години CTIF – Международната асоциация на пожарните и спасителните служби, организира международни младежки състезания, в които участват и наши млади огнеборци. Тези състезания са част от международната пожарникарска олимпиада с участието и на пожарникари професионалисти, и на пожарникари доброволци.