Любопитни факти

Членство в CTIF

Днес към КТИФ са сформирани следните Работни комисии: Европейски съюз; Пожар и спасяване на летищата; Превенция и противопожарна защита; Горски пожари; Опасни материали; История; Спасяване (медицински дейности); Младежки лидери (младежки противопожарни команди); Международни пожарни конкурси.

Членство в CTIF

През 2015 г. е разгледано предложение за създаване на нов CTIF комитет "Информационно - комуникационни технологии в пожарните и спасителните служби".

 • Благотворителните инициативи на ГДПБЗН

  Традиционно, в знак на солидарност, 14 септември – професионален празник на пожарникарите и началото на учебната година бяха отпуснати помощи на 48 деца деца на загинали и пострадали при изпълнение на...
 • "Седмица на пожарната безопасност" 2019

  В периода от 9-ти до 13-ти септември 2019 г. предстои традиционното провеждане на  „Седмица на пожарната безопасност”, както и честването на професионалния празник на служителите...
 • Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

  По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
 • 82 години от полагането основите на държавната...

  ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
 • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

  Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
Членство в CTIF

Република България, днес представлявана от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, е държава – членка на Международния технически комитет за предотвратяване и борба с пожарите (CTIF) от 1957 г.

КТИФ води началото си от втората половина на ХІХ век, когато противопожарните служби, особено в немско и френско говорещите региони на Европа, започват да се сдружават с цел подобряване на обучението и оборудването им, както и за обмяна на опит в оперативната дейност.

През 1889 г., по време на Световното изложение в Париж, се свиква международен конгрес на пожарникарите. Той се състоял на 27 и 28 август в двореца Трокадеро. Участвали над 1000 пожарникари от Франция, САЩ, Русия, Великобритания, Швейцария, Португалия, Белгия, Люксембург и Швеция. Взето е решение за създаването на международна институция по пожарогасене, която да подпомага пожарното дело. Предвижда се целта да бъде постигната чрез провеждане на семинари, демонстрации и изготвяне на специализирана литература по въпросите на противопожарната охрана. До конкретно решение под каква форма да се създаде тази институция конгресът не стига. Това се дължи може би на факта, че много от делегациите не са били упълномощени от своите страни да вземат толкова важно решение.

През 1897 г. в гр. Брюксел, Белгия, се провежда поредното световно изложение, на което отново е свикан международен конгрес на пожарникарите. Извлекли поука от неуспеха на конгреса в Париж, организаторите го провеждат под шефството на министъра на вътрешните работи, с необходимата предварителна  подготовка. Конгресът заседава от 12 до 27 юни 1897 г. в дебатите вземат участие 112 делегати от Белгия, Германия, Великобритания и Франция. Основна точка в разискванията е приемането на устав и създаване на Международна комисия на пожарните служби със седалище в Брюксел.

След дискусии на 14 и 15 юни е приета резолюция, упълномощаваща правителството на Кралство Белгия по дипломатически път да създаде Международно писмо с покана за създаването на международна комисия със седалище Брюксел. Към писмото е приложен приетият на конгреса устав.

На 13 август 1900 г. в Париж е създадена международната организация на пожарникарите по името „Grand Conseil international des Sapeurs-Pompiers“ („Голям международен съвет на пожарникарите“) със седалище в Брюксел. За ръководство на съвета е избран с четиригодишен мандат Постоянен съвет (Comite Permanent), състоящ се от 5 човека: За президент на организацията е избран граф Комаровски от Русия.

Като основна цел на създадения съвет се определя организирането на периодични симпозиуми за подобряване на превантивната дейност и пожарогасенето във всички страни. Това се предвижда да стане чрез обмяна на опит и на резултати от научни изследвания. Тази цел остава в основна във всички следващи устави на организацията.

На симпозиумите са разглеждани основни за това време теми като: взаимоотношенията между превантивната дейност и пожарогасенето, използването на автомобили в пожарното дело, научни изследвания на пожарозащитени материали и строителни конструкции, противопожарна охрана на градовете и селата, спомагателни каси на съюзите на пожарникарите, първа помощ, механични стълби, пожароизвестяване, импрегнация на дърво и текстил, работа на парни машини в пожарните служби, оформяне на пожарни сектори с противопожарни врати, пожарна опасност на индустриални обекти, разработване на противопожарни стандарти и др.

С избухването на Първата световна война през 1914 г. работата на Международния съвет на пожарникарите прекъсва за 15 години.

През 1928 г.  в Прага се провежда конгрес на пожарникарите в новосъздадената държава Чехословакия, на който присъстват и представители от Франция, Англия, Белгия, Полша и България. На съвещанието се сформира комитет по възстановяване работата на Международния съвет.

Това става на конгрес на френските пожарникари през юни 1929 г. в Париж. В рамките на конгреса, на който присъстват делегации от 15 държави, се възстановява международната организация на пожарникарите по новото име „COMITE TECHNIQUE INTERNATIONAL DU FEU“ – CTIF (Международен технически комитет за предотвратяване и гасене на пожари – КТИФ). Продължава разглеждането на важни за развитието на противопожарното дело теми.

С началото на Втората световна война работата на организацията отново се прекъсва. През 1946 г., само една година след края на най-кръвопролитната война в историята на човечеството, в Париж се провежда VІІІ конгрес на КТИФ, с който се възобновява дейността му.

Днес в КТИФ членуват национални комитети на пожарникари от 41 държави. В организацията като асоцииране членове работят 18 от най-големите фирми-производителки на противопожарна техника и оборудване.

Основните цели на организацията, съгласно днешния ѝ устав, са:

-   Подпомагане и развиване на международното научно-техническо сътрудничество, на изследванията и популяризирането на открития и резултати в областта на организацията и техниката на пожарогасенето;

-          Създаване и развитие на теорията и практиката на превантивната противопожарна защита и пожарогасенето;

-          Подпомагане и развитие на професионални и лични приятелски връзки между пожарникарите и противопожарната индустрия от всички страни;

-          Провеждане на симпозиуми и пожарникарски състезания.

Организационно КТИФ се състои от Изпълнителен съвет, съставен от президент, генерален секретар, касиер и 7 вицепрезиденти; и Постоянен съвет, съставен от по един представител от всяка страна членка. Общото събрание като висш орган, заседава веднъж на четири години и избира президент.

Към КТИФ са сформирани следните Работни комисии: Пожарна безопасност на летища; Медицинска служба в пожарната защита; Горски пожари; История (музеи), документация; Опасни вещества; Младежки противопожарни служби.

От 1961 г. КТИФ провежда постоянни международни пожарникарски състезания за професионални и доброволни пожарни служби. Те се състоят от „Международни пожарникарски състезания“, „Международни състезания по пожароприложен спорт“ и „Международни младежки състезания по пожароприложен спорт“.

През 1944-1945 г., по инициатива на началника на отдел „Противопожарна защита“ при МВР Бою Божков, България установява международни контакти с 16 държави. Получава се и покана за участие в конгреса на КТИФ в Лондон пред 1947 г. Сп. „Противопожарна защита“, кн. 8 от 1947 г. дори излиза с уводно заглавие „България приета за член на МТКО“. Но официално България става редовен член на КТИФ през 1957 г.

На последните 10 международни състезания на CTIF, България взима достойно участие.
Вижте международни младежки състезания на CTIF от 2015г., проведени в гр. Ополе, Полша.
Вижте снимки от събитието.

 

Повече информация за CTIF.