• Ние сме НАТО и помагаме при бедствия и пожари

    По случай навършването на 70 години от създаването на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО) и 15-годишнината от членството на Република България в нея, Главна дирекция „Пожарна...
  • 82 години от полагането основите на държавната...

    ДО СЛУЖИТЕЛИТЕ НА ГДПБЗН - МВР  Уважаеми колеги, Изминаха 82 години от момента, в който c царски указ бяха положени основите на държавната политика, ангажирана със защитата на населението,...
  • Публикуван е брой 6 на списание "SOS 112"

    Юнския шести брой на електронното списание SOS112 е наличен! https://issuu.com/spisaniesos112/docs/sos112_br06-18 В броя можете да намерите: - Финалния етап на нашия младежки проект DISBEG по...
FORETELL - Безопасност при наводнения и пожари във виртуалния свят

Проект FORETELL е насочен към изграждането и поддържането на култура за безопасно поведение при природни бедствия, тясно насочен към наводненията и пожарите.

The FORETELL project emerges from the need to promote a culture of safety in Europe against natural calamities, such as floods and fires.

Природните явления винаги са били съпътстваща среда в природата и историята на нашия живот, но опасните явления не трябва да се превръщат в бедствия. Проект FORETELL използва иновативна базирана на компютърните технологии обучителна среда съчетана с педагогическа рамка за повишаване на информираността на подрастващите в училище.

Natural phenomena have always been a part of nature and history, but natural hazards do not need to become disasters. Foretell project exploits innovative technology-based learning strategies and pedagogical frameworks aiming to provide awareness, knowledge and develop essential skills necessary to cope with natural hazards. The FORETELL project aims to prepare children to cope with these environmental hazards, through experiential learning activities (e.g. task-driven simulations or/and educational games etc) which will be designed based on scenarios of “good practices” regarding these hazards and implemented in a 3D virtual world. Upon completion, the project will provide an on-line learning tool that is particularly effective, pervasive and suitable for the target population and the general public. Furthermore, FORETELL aims to empower the profile of the teaching professions in order to adopt novel approaches in teaching and assist the teachers of Natural Sciences providing them with open digital educational material which will be developed in the context of the project.

Партньори:
1.Гръцкият свободен университет /координатор/
2.Университетът на Малта
3.FELCOS Умбрия, Италия
4.Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението - МВР България 

Partners:
1. Hellenic Open University (coordinator)
2. University of Malta
3. FELCOS Umbria, Italy
4. Bulgarian Fire Safety and Civil Protection Directorate General

 

проект FORETELL е финансиран от Еразъм+ Програма на Европейския съюз по ключова дейност  2 - Съвместни дейности за иновации и обмен на добри практики - Стратегическо партньорство за обучение в училище.

FORETELL project is funded by Erasmus+ Programme of the European Union / Key Activity 2 - Cooperation for innovation and the exchange of good practices -Strategic Partnerships for School Education.