Благотворителни кампании и инициативи

Благотворителните кампании и инициативи за подпомагане на деца, които се организират в структурите на ГДПБЗН имат над 10-годишна традиция.

На подпомагане подлежат деца на загинали или пострадали при изпълнение на служебните си задължения служители от ГДПБЗН и деца на настоящи или бивши служители, изпаднали в тежко материално състояние, които не са навършили пълнолетие, както и пълнолетие, които учат редовно в средни и висши учебни заведения до 25-годишна възраст. На подпомагане подлежат и настоящи и бивши служители на ГДПБЗН и членовете на техните семейства, изпаднали в тежко материално положение.

Благотворителни кампании се организират всяка година по повод: 1-ви юни – Международен ден на детето и абитуриентските балове; 14-ти септември – професионален празник на българските пожарникари и начало на учебната година и по повод Коледно-Новогодишните празници.
За подпомагане на настоящи и бивши служители на ГДПБЗН и членовете на техните семейства, изпаднали в тежко материално положение, се организират отделни благотворителни кампании и инициативи за всеки конкретен случай.

За всяка кампания се провеждат заседания на Постоянната работна група по въпросите за подпомагането, сформирана със заповед на директора на ГДПБЗН, където се определят отговарящите на условията за подпомагане деца и сумите, с които ще се подпомогнат.

Банкова сметка:
IBAN: BG 48 BNBG 9661 3100 1573 01
БНБ – ЦУ, ул. „Ал. Батенберг“ №1
BIC: BNBGBGSD
ГДПБЗН – МВР

 

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.