България и Сърбия с проект за съвместни действия при извънредни ситуации

Проект № CB007.1.31.247 „Съвместни действия при извънредни ситуации в трансграничния регион на Сърбия и България“ по ИНТЕРРЕГ-ИПП Програмата за ТГС България – Сърбия 2014-2020 г.

Водещ партньор:          Сектор за извънредни ситуации – МВР, Сърбия

Партньор:                      Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР 

Продължителност:        23 Ноември 2016 – 22 Ноември 2018

Общ бюджет:                 585.459,69 €

Цели:

Общата цел на изпълнението на проекта бе да се стимулира балансираното и устойчиво развитие на трансграничния регион България – Сърбия, чрез смекчаване на последиците от наводнения и други бедствия, гарантиращо адекватна защита на живота и околната среда и подходящо място за инвестиции за нови инвеститори. Подобряването на съвместното управление на риска бе една от целите на проекта и за неговото постигане бяха създадени Стандартната оперативна процедура и съвместния план за реагиране и реализирането на съвместно обучение на звената за защита и спасяване.

Резултатите от проекта:

  • Съвместна дейност, насочена към създаване на съвместни системи за ранно предупреждение и управление на бедствия
  • Закупуване на специализирано оборудване за водно спасяване и управление на наводненията за противопожарни и спасителни звена във Вранье и Лесковац (Сърбия) и Перник и Кюстендил (България);
  • Участие на преки бенефициенти в обучения за управление на риска
  • Население, ползващо се от мерки за защита от наводнения

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.