Внимание! Опасност от пожари в природата

Внимание: Опасност от пожари!

С повишаването на дневните температури значително се увеличава и рискът от възникване и бързо разпространение на пожари в природата. За да не се допускат сериозни инциденти и за да бъдат опазени селскостопанската реколта, гората и имуществото на жителите от областта, е важно да се спазват правилата за безопасност.

Основни правила за пожарна безопасност през летния сезон:

Не изхвърляй неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда!
Машините и моторните превозни средства, работещи на полето и в гората, трябва да са технически изправни.
Паленето на огън в гората е забранено, освен на обезопасените и обозначени за това места.
Преди да запалите огън на разрешените за това места, се уверете, че разполагате с вода или други средства за загасяването му, при поява на вятър и при напускане на мястото.
Не бива да се изхвърлят бутилки. Те могат да проявят ефекта на лупа и това  да доведе до запалване на суха трева, листа или растителни остатъци.
Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър – той може да разнесе горящите частици, без да имате възможност за навременна реакция.
Силният вятър увеличава притока на кислород към огнището и подпомага развитието на пожара.
Разчистването на пасища, сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез събирането, окосяването и извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им чрез изгаряне!
За да се предотврати самозапалване, прясното сено се складира на дебел слой само след като изсъхне.
За да се предотвратят пожарите, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под и около тях се оформят просеки чисти от растителност.
Абсолютно забранено е опалването на стърнищата.

На страницата на НИМХ може да проверите какъв е индексът на пожароопасност.

При пожар незабавно потърсете помощ на телефон 112.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.