Конкурси

Конкурсът „С очите си видях бедата” е традиционна превантивна инициатива на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при Министерство на вътрешните работи с партньорство на Министерство на образованието и науката, Националния дворец на децата и е под егидата на Секретариата на откритото частично споразумение за големите бедствия (EUR-OPA) към Съвета на Европа.
Конкурсът обхваща познанията на подрастващите, свързани с рисковете от бедствия и пожари, както и начините на поведение и действие при тях.
Целите на конкурса са: да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, основни познания за рисковете от бедствия и за начините на поведение и действие, дейностите на съставните части на Единната спасителна система; да се създаде интерес към професията на пожарникаря и спасителя; да се възпита съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда; да се насърчи развитието и реализацията на проявени творчески заложби при децата и учениците.
Провеждането на конкурса във всичките му етапи (районни, областни и национален) се извършва по утвърдените от директорите на ГДПБЗН – МВР и на Национален дворец на децата (НДД) – МОН правила с рег. № 198300-2885/21.04.2021 г.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.