МПО “Млад огнеборец”

Движението Младежки противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец” е с международен характер. В България то е възстановено в началото на учебната 1999/2000 година по разработен Примерен устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката (МОН), за организация  на  дейността в системата на предучилищното и училищното образование. Основната цел на младежкото движение е повишаване на физическата дееспособност на младежите и развиване на трайни практически умения и готовност за правилни действия при пожари и бедствия.

Отрядите “Млад огнеборец” се обучават и подготвят от служителите на ГД “Пожарна безопасност и защита на населението”, със съдействието на общини, директори и педагозите от училищата и Регионалниите управления на образованието (РУО – МОН).  Приемът в МПО е на доброволен принцип, като изискването е децата да са на възраст от 12 до 16 години. За приемане в отрядите младежите подават до директора на съответното училище молба за участие и декларация за съгласие от родителя. Изграждането на нови МПО в училищата започва в началото на всяка учебна година. Теоретичната подготовка на младите огнеборци се ръководи от инструкторите на отрядите (пожарникари-професионалисти), под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с РУО – МОН. Практическата подготовка и спортно-състезателната дейност се провеждат от инструкторите и от водачите на отборите – определени педагогически лица от учебното заведение.

Състезателната подготовка и провеждането на състезанията между отрядите е съобразена с Международния правилник за състезанията на младежките противопожарни формирования, издаден от Международната комисия за ръководство на младите пожарникари към Международната асоциация на пожарните и спасителни служби (CTIF). Състезанията на МПО се провеждат по дисциплини, регламентирани в Правила за провеждане на състезания на МПО “Млад огнеборец.

Привлекателна страна на младежките противопожарни отряди е богатият спортен календар, който включва провеждане на районни, областни и републикански състезания, пролетен турнир за купата на община Свиленград, както и есенен турнир “Юлиян Манзаров”, учреден от НСПБЗН – МВР през 2004 г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал спасявайки свои съученици, при инцидент на 4-ти април 2004 г. край гр. Лим на територията на Р Сърбия.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.