Модерна система за координация и управление на силите и средствата

Модерна интегрирана информационна система за координация и управление на силите и средствата ще бъде внедрена в ГДПБЗН.

Тя е разработена по проект „Развитие и модернизиране на Националния оперативен център и областните оперативни центрове“, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“.

Резултатите, постигнати по проект „Развитие и модернизиране на Националния оперативен център и областните оперативни центрове“, бяха представени днес в ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“. Проектът, финансиран по Фонд „Вътрешна сигурност“, е на стойност 3195000 евро и с продължителност от 36 месеца. Постигнатите резултати бяха представени от ст. комисар Красимир Шотаров, директор на Дирекция „Оперативни дейности“ в ГДПБЗН.

В рамките на проекта е извършена доставка на оборудване, осигурена е свързаност и нови функционалности на Националния оперативен център. Закупени са съвременни компютърни конфигурации, периферни устройства, видеостени, активно мрежово оборудване, компоненти за сиренната система за оповестяване и др. Извършени са и нужните ремонтни дейности за подобряване условията на труд. Модернизация и разширяване на радиопокритието и капацитета на ТЕТРА системата за подобряване на комуникационната среда, също е основна част от реализирането на проектните дейности.

Инспектор Мартин Николов представи пред присъстващите разработената модерна Интегрирана информационна система за координация и управление на силите и средствата, която предстои да бъде внедрена в главната дирекция. Предназначението на тази система ще бъде да подпомогне взимането на информирани управленски решения при пожари, бедствия, аварии и катастрофи. Системата ще разполага с редица регистри и бази с данни за състава и техническата обезпеченост на пожарната, в района на събитието. В реално време, ръководителят на екипите ще може да вижда цялата налична информация за инцидента, както и да осъществява комуникация с оперативния център. Системата позволява работа в ГИС-среда, както и оповестяване на конкретен служител или избор на определена единица техника. Към Интегрираната информационна система е разработено и мобилно приложение за служителите на ГДПБЗН.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.