КАМПАНИИ И СЪБИТИЯ

Пожарникар на годината 2019 г.
Внимание! Опасност от пожари в природата!
Дарителска кампания, в подкрепа на децата на загиналите при изпълнение на служебните задължения пожарникари и спасители

ЮЛИ

2020
5670

ПОГАСЕНИ ПОЖАРА

55

СПАСЕНИ ЖИВОТА

348

СПАСИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

9236

ПРОВЕРЕНИ ОБЕКТА

МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ

Проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“
Проект Floodguard „Интегрирани действия за съвместна координация и преодоляване на рисковете от наводнения в трансграничния район“
Проект “Интегриране, надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реагиране на рискове от природен характер”

ДЕЦА И МЛАДЕЖИ

Програмите за деца и младежи включват инициативи като “Млади огнеборци”, “Млади спасители” и Конкурси за деца.
Деца и младежи
Млади Огнеборци
Млади Спасители
Конкурси

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.