Пожарникар на годината – 2008 г.

На 27 януари на церемония в Националния дворец на културата бяха присъдени титлите “Пожарникар на годината” за 2008 г. Гости на тържеството за награждаване на 13-те победители на национално равнище в четиринадесетото издание на ежегодния Национален конкурс “Пожарникар на годината” бяха министърът на вътрешните работи Михаил Миков, заместник-министрите на вътрешните работи Соня Янкулова, Раиф Мустафа и Калин Славов, генералният комисар на МВР Павлин Димитров, началникът на кабинета на министъра Николета Кузманова, директорите на главните дирекции в МВР главните комисари Николай Николов, Красимир Петров и Живко Живков, старши комисар Калин Георгиев, председателят на ДКСИ Цвета Маркова, генералният директор на НДК и председател на фондация “Доверие и закрила” Христо Друмев, деканът на факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР доц. Георги Ботев, президентът на Националната браншова асоциация “Пожарна и аварийна безопасност” Жоро Илчев, представители на редица държавни институции, пожарникари и други официални гости.

Поздравителни адреси до победителите в конкурса в знак на уважение към професионализма им и до организатора Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” – МВР изпратиха заместник-министър-председателя и министър на извънредните ситуации г-жа Емел Етем и заместник-министър-председателя г-жа Меглена Плугчиева.

В приветственото си слово Министър Миков определи събитието като празник на най-достойните, на тези, които с цената на собствения си живот спасяват човешки живот.

Министър Миков пожела на огнеборците здраве, самочувствие и повече вяра в денонощните им усилия да пазят живота и здравето на гражданите. “Трябва да имате повече време за семействата си, спокойствие в почивките и никога да не ви напуска вярата, че това, което вършите е страшно необходимо за хората, въпреки трудностите, през които минавате – пожела министърът на вътрешните работи. – Продължавайте да служите на гражданите на България така, че вашите деца и внуци да се гордеят с професията ви. Нека ви честитя този празник на най-достойните, най-силните, на тези, които с цената на собствения си живот спасяват човешки живот. Благодаря ви за всичко, което правите!”

В награждаването на победителите в конкурса взеха участие заместник-министрите Соня Янкулова и Раиф Мустафа, както и генералният комисар на МВР. Лично министърът на вътрешните работи Михаил Миков награди с “Почетен знак на МВР” победителят в комплексното класиране – главен инспектор Славчо Иванов – началник на Районна служба “Пожарна безопасност и спасяване” – Разград при ОДМВР – Разград.

Носителите на титлата “Пожарникар на годината” получиха специалните призове – запазена марка на конкурса. Според класирането в конкурса – от първо до трето място, бяха наградени с “Обявяване на благодарност” от министъра на вътрешните работи, генералния комисар на МВР и директора на ГДПБС – МВР.

Приветствие към победителите в конкурса отправи и г-н Христо Друмев като председател на фондация “Доверие и закрила”, чиято цел е подпомагане на органите за осигуряване реда и спокойствието на гражданите. От името на Националния дворец на културата за оказвана методическа помощ и контрол за осигуряване пожарната безопасност на обекта той награди началникът на 04 РСПБС при СДВР главен инспектор Васил Ангелов и служители, осъществяващи държавен противопожарен контрол.

За оказано съдействие при организиране на националните рали шампионати и помощта на пожарникарите за хората при пътно-транспортни произшествия председателят на Съюза на българските автомобилисти г-н Георги Янакиев награди със специален плакет Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” – МВР и го връчи на главен комисар Николов.

По-нататък накратко представяме 13-те герои на деня, спечелилите престижната титла “Пожарникар на 2008 година”, които влизат във водения

Началникът на Районна служба “Пожарна безопасност и спасяване” – Разград главен инспектор СЛАВЧО ИВАНОВ е петият по ред КОМПЛЕКСЕН ПОБЕДИТЕЛ в един от най-оспорваните раздели на конкурса – за работещи едновременно по двете основни направления на дейност.

Отговаря за комплексното решаване на въпросите на пожарната безопасност на охраняваната територия със 100-хилядно население от общините Разград, Цар Калоян и Самуил. Притежава майсторска степен за ръководител на пожарогасене.

С дейността си е допринесъл за поддържане на постоянна готовност за реакция при възникване на произшествия, усъвършенстване специалната подготовка на личния състав и на експертната дейност за осигуряване на надеждна пожарната безопасност в обектите.

Благодарение на постигнатия ръст в работата на службата за едногодишния период на охраняваната територия няма пожари със загинали и пострадали хора, както и произшествия с пострадали при изпълнение на служебни задължения служители.

Подобрена е пожарната обстановка в охранявания район с отбелязване на чувствителна тенденция за намаляване броя на възникналите пожари (6 пъти в отрасъл “Промишленост”). Благодарение на своевременните, точни и професионални действия при пожарогасене значително са снижени материалните загуби, като намалението на унищожената при огнени бедствия покривна конструкция е почти двойно.

През годината е реализиран мащабен капитален ремонт на сградата на Районната служба “Пожарна безопасност и спасяване” в Разград, което допринася за подобряване на условията и ефективността в работата на пожарникарите.

Първо място от направление “Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност” спечели главен инспектор ТОШКО КОЛЕВ – – началник на група в районна служба – Сливен.

Той е ръководител на пожарогасене първи клас и притежава значителен професионален опит. Новатор е в изучаването и прилагането на съвременни тактически способи и умения, повишаващи ефективността на оперативните действия и водещи до снижаване на загубите при ликвидиране на произшествия. Благодарение на създадения вътрешен ред и на положените усилия за подготовка на оперативния състав, за поддържане на пожарната техника, въоръжение и лични предпазни средства при извършената проверка районната служба е получила висока оценка.

През 2008 г. главен инспектор Колев е участвал в ръководството на пожарогасенето на 163 пожара и 26 аварийно-спасителни операции. Ръководил е пожарогасенето на осем сложни по развитие пожари с участието на сили и средства от съседни районни служби. При един такъв пожар в горския фонд – 20-и по ред за деня, при изключително неблагоприятно метеорологични условия е спасена вилната зона на град Сливен.

Ръководи младежки противопожарен отряд в СОУ “Пею Яворов” и участва в организирането на състезания от общински и областен мащаб.

Първо място от направление “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” спечели инспектор ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ от Седма районна служба при Столична дирекция на вътрешните работи.

В съответствие с професионалните му умения и личностни качества му е възложено осъществяване на държавен противопожарен контрол на територията на целия район Студентски. За периода задълбочено и в срок са извършени всички планирани комплексни и контролни проверки. С пълнота са обхванати въпросите за създаване на условия за успешно пожарогасене и мерките за пожарообезопасяването на обектите. Същите са поставени на вниманието на ръководителите на обектите и на общинското ръководство. Законовите пълномощия са използвани от служителя с пълната им сила, като 14 от общо 20 съставени актове за извършени административни нарушения са връчени на ръководители на обекти.

За периода са решени съществени въпроси на пожарната сигурност във важни обекти като 8-о  и 55-о СОУ, зала “Христо Ботев” и др. В СБАЛ по онкология ЕАД – кв. “Дървеница” е монтирано допълнително евакуационно осветление по пътищата за евакуация, като в същия обект са отстранени неизправности в противопожарното водоснабдяване. При реконструкцията на студентските общежития – блокове №№ 1, 20, 36, 51, е предвидено изпълнение на сериозни стратегически мероприятия, осигуряващи пожарната безопасност. В Студентско общежитие № 8 е монтирана нова пожароизвестителна инсталация, осигурено е повишено налягане в двете стълбищни клетки и асансьорните шахти, оборудвани са вътрешните противопожарни кранове по етажите, монтирани са две хидрофорни помпи.

Въпреки динамиката при провеждането в Студентски град на важни обществени събития и мероприятия с масово събиране на хора (концертни и спортни прояви), служителят е създал нужната организация за контрол, като е участвал в 16 тематични проверки в обектите – включително с други контролни органи.

Първо място от направление “Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност” печели главен пожарникар ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ от районна служба – Плевен.

Един от доайените на професията, който се е учил от опита на най-добрите. С професионалната компетентност и личностни качества допринася в изключителна степен за запазване и развитие на приемствеността в направлението на дейност. Притежава емоционално-волева устойчивост, организаторски и командни качества за насочване целия потенциал на екипа за овладяване на сложни ситуации. Като началник на дежурна смяна преценява точно характера на произшествията и правилно прогнозира действията за ликвидиране на пожари и аварии.

През годината е участвал и съдействал за качественото провеждане на 44 пожаро-тактически учения. 34 са сложните пожари, при които е ръководител действията на дежурната му смяна. По-характерни от тях са пожар в обществена сграда на ул. “Сан Стефано” № 1, пожар в жилищна сграда в с. Тученица, пожар в тавански помещения в жилищна кооперация на ул. “Страцин” № 30 и на ул. “Иван Вазов” № 10. Благодарение на ефективната намеса на водените от него аварийно-спасителни операции при пътно-транспортни произшествия е спасен животът на пострадали хора.

По направление “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” първо място спечели главен пожарникар СТОЯН ДИМИТРОВ – младши инструктор в първа районна служба – Варна.

Седем години работи в оперативното направление на дейност, като активно се занимава и с пожароприложен спорт. Обича да работи с хора и под влияние на едни от най-уважаваните си колеги (главните пожарникари Димитър Павлов и Кольо Дянков) от 2004 г. преминава на работа в направлението на държавния противопожарен контрол.

Обслужва сложен и мащабен район, в който влизат важни обекти като Варненския свободен университет, Втори корпус на Икономическия университет, четири студентски общежития към медицинския и Техническия университет, високата сграда на МБАЛ “Света Марина”, 37 хотела в курортните комплекси “Златни пясъци” и “Чайка”, четири училища, шест детски градини, голям горски фонд.

С прилагане в пълен обем на предоставените му пълномощия, въпреки многообразието и непрекъснато променящата се обстановка, е успял да наложи строг противопожарен ред в обектите на охраняваната територия. През 2008 г. е предписал изпълнението на 500 мероприятия за подобряване състоянието на пожарната безопасност.

Работи с два младежки противопожарни отряда и участва в подготовката на отбора, който тази година ще представя страната ни в ХVІІ международни младежки състезания в Чехия.

Второ място в конкурса в направление на дейност “Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност” спечели инспектор ИВАН ЗАХАРИЕВ ИВАНОВ от районна служба Монтана.

Още като курсант от факултет “Пожарна безопасност и защита на населението” при Академията на МВР се ориентира към проблемни въпроси за повишаване ефективността на пожарникарския труд. Сам предлага темите за защитите на дипломна работа за степен “бакалавър” и “магистър” и те са породени от наблюдения по време на учебния стаж и практиката му в пожарната на родния му град Монтана.

Обогатява познанията и опита си, работейки последователно по двете направления на дейност. Достигал е до областно ниво на националния конкурс “Пожарникар на годината” и по направление “Държавен противопожарен контрол”.

Защитил е първа степен на класна специалност “Ръководител на пожарогасене” и отлично познава особеностите на обектите в охранявания район. При 52 гасени пожара през 2008 г. с правилните си действия, смелост и решителност е допринесъл за овладяването им с минимални загуби. Благодарение на командните си качества носенето на службата в дежурната му смяна е образцово.

Второ място в направление “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” спечели инспектор ДИЛЯНА ДАМЯНОВА от районната служба в град Враца. Тя е третата по ред дама, която става носител на титлата “Пожарникар на годината” на национално равнище.

Първоначалния си професионален опит добива в районната служба към АЕЦ “Козлодуй”. Като специалист, навлязъл в работата, бързо печели авторитет и показва добри резултати в дейността си и сред колегите си от районната служба народния си град. Проявява подчертан интерес към новите моменти в областта на пожарната безопасност и приложението им в практиката. На нея може да се разчита при изпълнение на сложни и отговорни служебни задачи. Проявява инициативност и отзивчивост, като действа законосъобразно за упражняване на ефективен държавен противопожарен контрол. Води на личен контрол важни пожароопасни и взривоопасни обекти. Контролира осигуряването на пожарната безопасност в процеса на строителство и реконструкция на важни за икономиката на района съвременни обекти.

Второ място в направление “Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност” спечели пожарникар ЕМИЛ ГЕРГИНОВ от районна служба – Перник.

Избирайки професията пожарникар, става и един от най-запалените състезатели по пожароприложен спорт. Редовно се класира в призовата тройка в състезанията по пожароприложен спорт, а тънкостите на професията овладява благодарение на добрата си техническа подготовка и трудолюбие. Като водач на специален автомобил, той и старши пожарникар, съвестно и компетентно изпълнява задачите си за поддържане на поверената му пожарна техника. Отличава се със спокойствие и професионализъм при сложна обстановка и е ценен помощник на началника на дежурната смяна.

През 2008 г. е участвал в ликвидирането на 48 пожара и аварийно-спасителни операции.

По направление “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” второ място печели главен пожарникар БЛАГОЙ ВЕЗЕНКОВ от районна служба – Кюстендил.

С всеотдайност и голямо чувство за отговорност е постигал трайни и високи резултати в служебната си дейност. Гордее се, че по бащината пътека в пожарникарската професия е тръгнал е синът му Светослав – курсант в Академията на МВР.

Районът, в който е упражнявал държавен противопожарен район, е обхващал половината от град Кюстендил и 34 села. Обектите от списъка за повишен контрол в него са 130. Със служебната си дейност е допринесъл за подобряване противопожарното състояние на обектите в района.

Активно печели обществена подкрепа в осъществяването на инициативи с превантивна насоченост сред населението. Самостоятелно изготвя интерактивни материали за повишаване противопожарната култура на гражданите, като е изнесъл редица лекции и беседи пред обществеността.

От направление “Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност” трето място печели инспектор СТОЙЧО КЛЮЧАРОВ от районната служба в Смолян.

Притежава солидна професионална подготовка, опит и авторитет. Защитил е класна специалност за “Ръководител на пожарогасене” І степен. Проявява висок професионализъм с използване на всички тактически възможности на пожарната техника. Лично е ръководил 38 сложни по развитие пожари и 12 аварийно-спасителни операции. С дисциплината си и чувството си за отговорност служи за пример и участва активно във всички служебни дейности.

В своята професия влага чувство на личен патриотизъм, за което в детството си получава пример от свои близки, свързали съдбата си с огнеборската професия.

Едно от тежките произшествията от изтеклата година, в ликвидирането на които е участвал, е голям горски пожар в района на Чепеларе. Неговата дежурна смяна била първа на местопроизшествието. Впоследствие била създадена сложна организация с участието на гасаческите групи от населението, горските работници и помощ от други служби.

Трето място от направление “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” печели инспектор инж. ВЛАДИМИР ИВАНОВ от районната служба във Видин.

Потомствен служител на МВР. За разлика от баща си и брат си избира професията на пожарникаря поради влечение към техниката и технологиите.

През всички години на службата си се отличава с коректност към колегите си, отговорност и упоритост за постигане на заложените служебни цели и поставените задачи.

Отговаря за две общини с 36 населени места. В района му са пожароопасни обекти от промишлената зона на гр. Видин, административни и високи сгради, големи търговски обекти и 12 туристически зони.

Прилага точно и компетентно изискванията за пожарна безопасност в практиката и изпълнява стриктно задълженията съгласно нормативните документи, регламентиращи контролната и превантивна дейност.

Воденият от него младежки противопожарен отряд за пети път успешно участва в републиканските състезания със завоювани предни позиции в класирането.

Трето място в раздела за държавни служители от категория “Е” и “Д” от направление “Пожарогасене и аварийно-спасителна дейност” печели главен пожарникар ВЕНЦИСЛАВ КАДИЙСКИ – командир на екип в Девета районна служба “Пожарна безопасност и спасяване” при Столична дирекция на вътрешните работи.

Притежава всички качества, присъщи на пожарникарската професия – смелост, решителност и професионализъм. През 2008 г. е участвал в ликвидирането на 108 пожара и 8 аварийно-спасителни операции.

Имам късмета да обикне професията, служейки в една дежурна смяна с настоящия треньор на националния отбор по пожароприложен спорт Стоян Любенов – легенда в средите на пожарникарите. Това било в състава на бившата пожарна служба към работещия на пълни обороти комбинат “Кремиковци”.

Днес най-много се гордее с екипа си – всички са млади, енергични и силни, като всеки знае какво прави, защо и е на своето си място. Почти винаги отборът им по пожароприложен спорт, който е под негово ръководство, се класира на челни позиции в състезанията.

Благодарение на добрата подготовка на пожарникарите, само веднъж по време на работа изпитал чувството, че белята може да стане – от задушаване в апартаментите си да загинат хора от висок блок в квартал “Люлин”, когато горели кабели на електрическите табла от ІІ до V етаж. Пожарът възникнал по тъмно и трябвало да действат при минусови температури.

Знае, че може да разчита на колегите си – действали като едно цяло при пожар в заведение в кв. “Филиповци”, при който се взривили 5 газови бутилки.

Трето място от направление “Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност” спечели главен пожарникар КОСТАДИН ЛАЛЕВ – младши инструктор в районната служба на град Айтос при Областна дирекция на МВР – Бургас.

Наследява професията от баща си – дългогодишен началник на дежурна смяна с “Нефтохим Бургас”. Притежава богата и разностранна професионална подготовка, като е работил и в двете основни направления на дейност. Предпочита работата в направление “Държавен противопожарен контрол”, заради работата с хората и предизвикателствата на новите технически решения и производства. Вълнува се, че край Айтос са отредени 800 дка за промишлена зона, която трябва да бъде пожарообезопасена със съвременни решения

Обслужва район с 15 населени места и 35 000 жители. Провежда качествено и задълбочено проверките, с което е подобрена пожарната обстановка в района и се поддържа добър противопожарен ред. Воденият от него младежки противопожарен отряд е участвал пет пъти в републикански състезания и е носител на бронзови медали.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.