Проект за развитие на УЦ Монтана

Име на проекта:                                Развитие на УЦ Монтана, с цел обучение на компетентните органи за защита на ЕКИ и ХБРЯЗ

Продължителност:                            72 месеца

Цели на проекта:

Обща цел: Развитие, модернизиране и повишаване на капацитета на учебно – тренировъчния център на Министерство на вътрешните работи – Монтана в областта на защита на критичната инфраструктура и в областта на химическа, биологична, радиационна и ядрена защита и защита на критична инфраструктура

Специфична цел: Осигуряване на по-добра подготовка на и по-качествено обучение на компетентните органи за реакция при бедствия, аварии и инциденти в обекти от критичната инфраструктура и в областта на химическа, биологична, радиационна и ядрена защита

Специфични дейности:       

1.Развитие, модернизиране и повишаване на капацитета на учебно- тренировъчния център на Министерство на вътрешните работи- Монтана;

2.Въвеждане на нови тренировъчни модули;

3.Развитие на съществуващи тренировъчни модули за курсове и упражнения в областта на химическа, биологична, радиационна и ядрена защита и защита на критична инфраструктура;

4.Провеждане на обучения за защита на критичната инфраструктура и химическа, биологична, радиационна и ядрена защита (ХБРЯЗ).

Описание на целевата група: Служители на Център за професионална квалификация на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“- Монтана; пожарникари; спасители; доброволци и специализирани формирования на структурите на Единната спасителна система.

Обща стойност на проекта: 700 000 ЕВРО

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.