Проект DAREnet

Проект: DAREnet „Мрежа за устойчиво намаляване на риска от наводнения по река Дунав“
Програма: „Хоризонт 2020“
Бюджет: 29 500 евро
Период на изпълнение: 09.2017 г. – 08.2022 г. (60 месеца)
Цел: Намаляване на риска от бедствия по река Дунав
Резултат: Пътна карта за устойчивост от наводнения по река Дунав

ГДПБЗН-МВР е включена в определянето на правната рамка и предизвикателства по река Дунав, които очертават основната посока, върху която да бъдат насочени усилията по проекта.

ГДПБЗН-МВР участва и в дейността по изграждане на общност от заинтересовани лица, като основа общност на територията на РБългария, в която участват МРРБ (Басейнова дирекция „Дунавски район“), БЧК, НИМХ, Национална асоциация на доброволците в РБългария. През 2018 г. ГДПБЗН-МВР предостави на Консорциума различни гледни точки за предизвикателства на територията на РБългария, срещани по река Дунав.

През 2018 и 2019 г. се проведоха срещи на Консорциума в гр. София, България, гр. Виена, Австрия, гр. Будапеща, Унгария и гр. Белград, Сърбия, в които взеха участие представители националната общност в България. През март 2019 г. се проведе първи годишен форум по проекта, на който беше представена първата версия на Пътна карта за устойчивост от наводнения по река Дунав.


   

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.