Проект DISBEG

DISBEG

„Еразъм +” е европейска програма за образование, обучение, младеж и спорт, която стартира през 2014 г. и се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.

Септември месец 2015 г. стартира Проект „Разработване и въвеждане на единна система за обучение на ръководители, работещи с деца и младежи от пожарните служби в Република България, Република Естония и Федерална Република Германия“ – DISBEG „Development and integration of a common training system for trainers from fire-rescue departments working with children and young people in the republic or Bulgaria, the republic of Estonia and the Federal Republic of Germany”, в  който ГДПБЗН – МВР е бенефициент. Партньори по проекта са пожарните служби от Република Естония и Федерална Република Германия. Одобреният размер на финансовата подкрепа за реализиране на проекта е 264 901,00 евро, като неговата продължителност бе 36 месеца.

Осъществяването на проекта доведе до натрупване на опит в международното сътрудничество за укрепване капацитета на участващите организации, както спомогна и за насърчаване професионалното развитие на персонала и специалистите от пожарните служби, работещи с деца и младежи.

На база екипна работа специалистите разработиха единна система за обучение на ръководители, работещи с деца и младежи. Основен продукт от съвместната дейност по проекта бе разработването на общи образователни-методически материали и видео материали за специалисти, както и обучителни материали за деца и младежи. Изработените интелектуални продукти спомогнаха за сформиране на работна среда, предоставяща лесно приспособими, полезни и ефективни условия за работа с обучаемите.

Всички разработени интелектуално продукти (обучителни помагала, презентации, видеа, игри и др.) са със свободен достъп и могат да бъдат свалени на следния линк: https://pojarna.com/bg/sections/rabota_s_deca/proekti/proekt_disbeg_/ .

Основни дейности, които се изпълниха по време на изпълнението на проекта са посочени в Таблица 1:
Таблица 1

Основни дейности
1. Управление и изпълнение на проекта
2. Организиране на 6 срещи на екипа за управление – 2 в България, 2 в Естония и 2 в Германия
3. Организиране на 5 транснационални дейности за обучение, преподаване и учене „Краткосрочно съвместно обучение на служители“ – 1 в България, 2 в Естония и 2 в Германия
4. Интелектуални продукти
4.1. Обучителен план – Германия
4.2. Обучителен план – Естония
4.3. Обучителен план – България
4.4. Методическо помагало за обучители – Наръчник за обучители: „Mission 1: Education“
4.5. Видео материали за обучение на обучители
4.6. Интерактивен календар и страница на проекта
4.7. Материали за деца и ученици
– образователна игра „112 Memory“
– песничка за Хидро
– образователна игра „Peek & Guess“
4.8. Обучителни материали за деца и ученици, участващи в инициативи на пожарните служби
– книга с игри: „Mission 2: Firefighters` games“
– образователна игра „Rescue board game“
– образователна игра „Firefighters` tactics“
– образователна игра „Domino“
4.9. Кратко видео
5. Организиране на събитие за разпространение на резултатите
6. Доставка на спортно оборудване за провеждане на МПО

През 2016-та година ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” получи престижна награда за качествено цялостно изпълнение на проекта. Отличието за екипа, разработил проекта, бе връчено на официална церемония от изпълнителния директор на Центъра за развитие на човешките ресурси Татяна Калканова. На тържеството присъства и заместник-министърът на Министерството на образованието и науката Диян Стаматов.

Изпълнението на дейностите в проекта доведе до ясно осъзнаване на ключовата роля на пожарните служби и участието им в процесите на обучение на деца и младежи.
Проектът допринася за утвърждаване и признаване на ролята на отговорните органи пред обществото, затвърждава нуждата за работа с населението още в ранна детска възраст. Транснационалното партньорство по този проект оказва въздействие както на национално равнище, така и на ЕС. Всеки партньор от една страна допринесе със своя опит в областта на обучението на деца и младежи, а от друга имаше възможност да почерпи от опита и добрите практики на останалите партньори. В тази връзка, интелектуалните продукти са достъпни и всяка заинтересована организация е в състояние да прилага резултатите от проекта, което предоставя уникална възможност за развитие и укрепване на специализирания състав, работещ с деца и младежи.

Изпълнението на проекта е и израз на грижата и отговорността на ръководствата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, Естонската спасителна служба и Пожарна за младежи в Зул – Германия по отношение на необходимостта от адаптирано обучение още в ранна детска възраст, въвеждане на иновации в занимания на децата и младежите, както и създаването на възможност за придобиване на познания, необходими за действие при пожари, бедствия и извънредни ситуации.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.