Проект EMES

Проект EMES „Осигуряване на ефикасен мениджмънт на съвместните действия при реагиране на извънредни ситуации в граничния район Гюргево – Русе” по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013.

Проектът е реализиран в периода: 16.09.2010 – 16.07.2013

Водещ партньор – Окръжния съвет на Гюргево.
Партньор – РДПБЗН – Русе

Обща  сума за реализиране на проектно предложение – 5 633 877,89 €.
4 778 655,23 € (84,82 %) са осигурени от ЕФРР.
27 979,87 € 2,18% (2,18%) са осигурени от бюджета на МВР.

За РДПБЗН – Русе са доставени:
индивидуална екипировка и защитни средства по БДС (ЕN), включващи:
– 120 броя пожарникарско облекло;
– 120 броя пожарникарски колани;
 – 240 чифта пожарникарски ръкавици;
– 120 чифта ботуши;
– 120 броя пожарникарски каски;
– 120 броя водоустойчиви осветителни прибора;
– 120 броя маски с повишено налягане;
– оборудване за Центъра за дихателна защита (доставка на трифазен компресор с ел. мотор, 400V, 50Hz, 7,5 kW, 330 bar за зареждане на бутилки със сгъстен въздух, стенд за статични и динамично изпитване на дихателни апарати и бутилки със сгъстен въздух, 90 броя индивидуални дихателни апарати и 180 броя композитни бутилки за дихателните апарати по БДС/ЕN);
– два пожарни автомобила с вода и пяна с оборудването към тях – среден клас.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.