Проект EOCES

Програма за трансгранично сътрудничество България – Румъния 2007 – 2013 г.

Проект MIS ЕТС 671 (EОСES) „Подобряване на оперативно-техническите възможности за реакция при извънредни ситуации в граничния район Гюргево – Русе”
Бюджет – 5 843 603,20 евро, от които 3 406 560,27 евро за РДПБЗН – Русе.
Водещ партньор: РДПБЗН – Русе
Партньор от румънска страна: Окръжен съвет на Гюргево.

Осъществени доставки:
– един пожарен автомобил с вода и пяна с оборудване към него – лек клас;
– четири броя пожарни автомобили с вода и пяна с оборудване към тях – среден клас;
– една автостълба с височина на стрелата 30 м;
– един командно-щабен автомобил с висока проходимост;
– един микробус за транспортиране на личен състав и оборудване при необходимост.


               

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.