Проект SAFEQUAKE

Проектът в сферата на превенцията и готовността при бедствия SAFEQUAKE се реализира с финансовата подкрепа на Европейската комисия – Генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита”, като се провежда едновременно в три страни – Румъния, Република Хърватска и Република България. Целта е усъвършенстване поведението на населението след земетресение, живеещо в градски зони с висок сеизмичен риск.

Ученици от V, VІ и VІІ клас от елитното столично 18 СОУ „Уилям Гладстон” днес бяха участници в интерактивно обучение за защита и поведение след земетресение. Те получиха рекламни и информационни материали, разработени по проекта SAFEQUAKE, изслушаха беседата на експерти от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, участваха в учебна евакуация, срещнаха се с пожарникари и спасители и присъстваха на демонстрация на възможностите на спасителните екипи за действие и оказване на помощ при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Децата научиха защо е необходимо да направят семеен план, какво трябва да съдържа комплекта за първа помощ, как да действат при първите трусове и какво да направят в случай, че бъдат затрупани под развалини. Учениците разгледаха отблизо автомобилите на пожарникарите и спасителите, запознаха се с техните униформи и техническо оборудване, научиха интересни случки от работата им и от техните международни мисии.

На открития урок присъстваха експерти от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”, Столичната община, Националния дворец на децата, БЧК, Дирекция 112 и други.

18 СОУ „Уилям Гладстон” с интензивно изучаване на чужди езици не е подбрано случайно. С избора му, дължащ се на изучаването на японски език, се подчертава значението на подготовката на населението за действие при бедствия. Известно е, че в Япония – един от най-опасните земетръсни райони в света, тази подготовка се приема много сериозно, като ежегодно на 1 септември – годишнина от Голямото земетресение в Канто, взело 142 хиляди жертви, се провежда общонационално учение за действие след земетресение. Колосалното земетресение с последвалото разрушително цунами от 11 март тази година в Североизточна Япония показа ползата от усилията за подготовка на населението през годините.

След последиците от голямото природно бедствие в Япония у нас общественият интерес към проекта SAFEQUAKE се оказа съпоставим със заложените цели. В действителност той е разработен още през 2009 г. Водещ партньор по проекта е Генералният инспекторат за извънредни ситуации на Румъния. От страна на Република Хърватия като партньор участва Дирекция „Национална защита и спасяване”, а от българска – Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР. Общата стойност на проекта SAFEQUAKE е 420 000 Евро.

Основната работа по проекта е извършена през 2010 г., когато са разработени няколко вида инструктивни материали, насочени към различни целеви групи граждани, включително хора от уязвими групи – с нарушения (зрителни, слухови, двигателни и др.); деца, лишени от родителски грижи; възрастни и не на последно място – учащите се. Същата година у нас на територията на столицата е извършено представително социологическо проучване за установяване нивото на информираност на хората и тяхната подготвеност за реакция при земетресение.

През месец март и април 2011 г., под патронажа на еврокомисар Кристалина Георгиева, у нас се провеждат проявите от заключителния етап на проекта SAFEQUAKE.

На 9 април (събота) от 10.00 ч. пред Националния дворец на културата в столицата ще се проведе „демоден” – с демонстративни учения на сили и средства на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” при МВР, екипи на Българския червен кръст и медицинските екипи за спешна помощ. Практически ще бъдат демонстрирани координацията на основните служби на Единната спасителна система и действията на екипите по издирване и спасяване на пострадали в случай на земетресение. Ще бъдат демонстрирани възможностите на техническите средства и спасителното оборудване на дежурство в службите за пожарна безопасност и защита на населението, а от Българския червен кръст ще развърне пунктове за оказване на първа долекарска помощ и оказване на психологическа подкрепа.


Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.