Ранно откриване и предотвратяване на горски пожари

ASPires „Усъвършенствани системи за ранно откриване и предотвратяване на горски пожари“

Покана: „Превенция и подготовка на гражданската защита“ на ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита към ЕК

Бюджет: ГДПБЗН-МВР участва в проекта като краен ползвател на резултатите, без финансова ангажираност

Период на изпълнение: 05.2017 г. – 04.2019 г.

По проекта е извършено техническо разширяване на функциите на безпилотни летателни апарати (дронове), като същите са способни да заснемат терени и да отчитат основните параметри на горски пожари. Разработени са също сензори, които следят основните параметри за възникване на и възникнали горски пожари, както и хидрометеорологична станция, които са адаптирани към определена територия.

През 2018 и 2019 г. служители от отдел „Международни проекти“ взеха участие в семинари за постигнатите резултати по проекта, които се проведоха гр. Стреса /Италия/, гр. Скопие /Северна Македония/, гр. Банско /България/.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.