Тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари

Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР e партньор 2 в проект CB007.1.31.126 „Съвместна тренировъчна програма за превенция и управление на горски пожари“, финансиран по „ИНТЕРРЕГ-ИПП Програмата за ТГС България – Сърбия 2014-2020г.“.

Основна дейност на ГДПБЗН – МВР по проекта бе Дейност 3 или обособяване на резервен Национален оперативен център на ул. „Пиротска” № 171 А, който ще бъде използван като дублиращ работата на основния Национален оперативен център, намиращ се в сградата на ГДПБЗН на ул. „Никола Габровски” № 30.
Същият ще бъде използван в случай на възникване на извънредни ситуации, застрашаващи живота и здравето на служителите от отдел НОЦ и сградата на ГДПБЗН на ул. „Никола Габровски” № 30 и като обучителен център на бъдещите служители на ГДПБЗН от факултет „ПАБ” на Академията на МВР.

В него са разположени:
– едно работно място като контролна точка за достъп до НС 112, чрез която ще бъде наблюдавана оперативната обстановка на територията на цялата страна;
– три работни места, работещи във вътрешната мрежа за пренос на данни на МВР и осигуряващи комуникацията с 28 Оперативни центрове на СД/РДПБЗН;
– две работни места, работещи в Интернет и осигуряващи постъпването на информацията от Национален Институт за Метеорология и Хидрология – БАН, Център за Аерокосмическо Наблюдение – Дирекция Комуникационни и информационни системи при МВР, Дирекция „Води” на Министерство на околната среда и водите, национална оперативна точка 24/7 с Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC);
– две работни места за работа на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност и за Сиренната система;
– едно работно място за системата RaMo – националната автоматизирана система за непрекъснат контрол на радиационния гама-фон;
– едно работно място за визуализиране на произшествията.

Резервният Национален оперативен център е ситуиран в две помещения на сградата на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР на ул. „Пиротска” № 171 А и ще ползва като среда за пренос на данни мрежата на Държавната администрация. За нормалното му функциониране бяха доставени 10 бр. бюра, 15 бр. офис столове, 10 бр. етажерки, 12 бр. гардероби, 11 бр. компютърни конфигурации, 1 бр. UPS, 2 бр. 65“ монитори, 2 бр. мултифункционални устройства, 5 бр. принтери, 6 бр. цифрови телефони, 4 бр. видео телефони, 10 бр. лицензирана ОС, 1 бр. дизелов генератор, 2 бр. климатици.

На 17.06.2019 г. в новообособения Резервният Национален оперативен център e проведено еднодневно обучение на 15 професионалисти в областта на защитата на населението в Република Сърбия и 15 професионални пожарникари, служители на ГДПБЗН – МВР.

На 18.06.2019 г. в гр. Перник, хотел „Елит“ е проведена финална пресконференция по проекта. На пресконференцията присъстваха представители на тримата партньори по проекта, като от страна на ГДПБЗН – МВР, участие взеха служители от СДПБЗН, ОДПБЗН – Перник и служители от отдел МП.

Съвместната демонстрация e проведена непосредствено след пресконференцията, като на площадка, разположена до х-л „Елит“ са демонстрирани възможностите на новозакупения автомобил от водещия партньор по проекта – АМВР.

Бюджет на проекта – 581 159,46 евро, от него за ГДПБЗН – 58 740,46 евро.
Период на изпълнение на проекта – 21.11.2016 г. – 20.06.2019 г.

 

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.