Mеждународно полево учение от цикъла Modex – Текирдаг, Турция

Българският модул за издирване и спасяване в градска среда при средно тежки условия (MUSAR) участва в международно полево учение от цикъла Modex, което се проведе в град Текирдаг, Турция от 11 до 14 ноември 2021 г.

Учението се реализирана като част от тренировъчната програма на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз, за периода 2020-2022, от консорциум с водещ партньор Johanniter-Unfall-Hilfe – Германия. В учението ще участваха модули за издирване и спасяване в градска среда от Франция, Австрия, Румъния, Гърция и Испания, леки медицински модули с полеви болници (ЕМТ 1) от Испания и Румъния, модул за наблюдение и картографиране и екип за техническо съдействие (TAST)  от Испания.

Сценарият е специално разработена с цел симулиране на последици след големи природни бедствия, а именно земетресение с магнитуд 7,4 по скалата на Рихтер. Земетресението има тежки последици за инфраструктурата, която не само позволи на модулите за издирване и спасяване в градска среда (USAR) и медицинските модули (ЕМТ 1), да тренират своите умения, но също така даде възможност на международния екип за координация (EUCPT) и екип за техническо съдействие и подпомагане да се обучават и да подобрят сътрудничеството си при извършването на оценка на засегнатите обекти и координация при оказването на международна помощ.

Информационен сайт на ГДПБЗН © 2020, www.pojarna.com

This webpage has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of the webpage are sole responsibility of FSCP GD and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.